NB Nyhetsbyrån

Allt starkare motstånd mot vindkraften – skadeståndskrav i Västervik

8410D27C-87C3-47BF-8015-B791D8FA1CDA

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-01-13

Idag på förmiddagen lämnades totalt 1.023 skadeståndskrav avseende tre vindkraftsetableringar i södra Västerviks kommun över till kommunstyrelsens ordförande Dan Nilsson (S). Invånare och drabbade anslöt sig när Maria Andersson överlämnade skadeståndskraven och protestlistorna gällande Tribbhult, Lervik och Lebo.

Andersson förklarade att fastigheter nästan helt förlorar sitt värde om de ligger inom två kilometer från ett vindkraftverk. Säljer man snabbt innan verket kommer upp, så skulle det räknas som dolt fel. Det läggs en våt filt över bygden med konsekvensen att fastigheter inte längre kan belånas för reparationer.

På byggnadsnämndens möte i december fattades beslut om placeringen av Lerviks 200 meter höga vindkraftsindustrier på mindre än 600 meters avstånd från bostäder. Informationen till de berörda har varit mycket bristfällig. Man fick vetskap om den planerade vindkraftsindustrin Lervik genom ett brev från EON, som ville dra ledningar.

En KTH rapport har visat på större förluster i fastighetsvärden nära vindkraftsindustrier. Skadeståndskraven syftar till att drabbade fastighetsägare kommer att gå ihop i en grupptalan om verken byggs för att försvara sina fastighetsvärden, hälsan och naturen. Socialdemokraten Dan Nilsson själv tyckte att bördan av skadeståndskraven var tung att bära.

Christopher Jarnvall

https://mdpi-res.com/d_attachment/sustainability/sustainability-13-06892/article_deploy/sustainability-13-06892-v2.pdf


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021