NB Nyhetsbyrån

Återvandringsverk införs i Danmark – asylsökande ska återvända hem

Danmark inför ett återvandringsverk

swedberg

- Publicerad 2020-04-21

Den danska regeringen skapar en återvandringsmyndighet (återvandringsverk); Hjemrejsestyrelsen.

Den danska regeringen har som mål att fler invandrare som saknar laglig rätt att vistas i landet ska återvända hem. Därför har ministeriet för invandring och integration nu inrättat en ny enhet, ett återvandringsverk. Den nya styrelsen förvärvar de flesta av sina uppgifter per den 1 augusti i år och kommer att ansvara för att flera avvisade invandrare återvänder.

Idag finns det cirka 1 100 avvisade asylsökande i Danmark. Syftet med återvandringsverket är att kombinera uppgifter inom återvanringsområdet, som idag ligger hos flera aktörer, genom en myndighet. Uppgifter som inte är förknippade med maktutövning kommer hädanefter att utföras av Återvandringsverket.

Inrättandet av ett återvandringsverk är en del av beslutet att i september 2019 att överlåta ansvaret för ett antal av de uppgifter som polisen utför, från justitieministeriet till ministeriet för invandring och integration. Regeringen har vidtagit flera nya initiativ inom återvandring, som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Utrikes- och integrationsminister Mattias Tesfaye: ”Det är viktigt för regeringen att utlänningar utan lagligt rätt att vistas i Danmark reser hem. Vi har haft den danska invandringstjänsten i många år. De tillhandahåller bland annat uppehållstillstånd för flyktingar och familjeåterföreningar. Nu inrättar vi ett Återvandringsverk för att se till att människor också återvänder hem när de inte längre har rätt att vistas i Danmark. En myndighet som bara arbetar med återvandringsresor. Jag tror att det är vettigt”.

Upprättandet av återvanringsverk innebär också att National ID Center och Immigrationsstyrelsens och flyktingstyrelsens sekretariater överförs organisatoriskt från ministeriet till återvandringsverket och den nya styrelsen. Förvarandet av uppgifter och fysisk plats för dessa kommer dock att förbli oförändrade.

Dessutom flyttas ett antal uppgifter och anställda från Immigrations Agency till Återvandringsverket.

Det nya huvudkontoret för återvandringsverket kommer att vara beläget i Immigrationscenter Nordsjällands lokaler i Birkerød, och styrelsen kommer att bestå av ca. 250 anställda. Claes Nilas, som kommer från en tjänst som biträdande direktör för styrelsen för internationell rekrytering och integration, utses till direktör för Återvandringsbyrån. Ledamöternas och biträdande direktörens tjänster kommer att tillkännages inom kort.

Andreas Swedberg

Relaterat
Historisk folkökning i Sverige – mest från Indien, Afghanistan och Syrien


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021