NB Nyhetsbyrån

Attack mot Ukraina!

6A3A6403-BC78-4A35-A900-53EA5BA9EE6E

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-01-14


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021