Författare: Fredrik Antonsson (Fredrik Antonsson)

Hem Fredrik Antonsson
Suketter till kaffet för dyrt för äldreboende
Inlägg

Suketter till kaffet för dyrt för äldreboende

De boende på äldreboendet Kvarngården i Ingelstad skulle av besparingsskäl inte längre få suketter till sitt kaffe. Enhetschefen konstaterade att suketterna var för dyra, och att kostnaden framöver skulle hamna på de boende eller deras anhöriga. Äldreboendet Kvarngården i Ingelstad i Växjö kommun ville dra in sötningsmedlet suketter till de boendes kaffe. Enhetschefen på Kvarngården,...

Butiksägare i Tingsryd våldtog kund
Inlägg

Butiksägare i Tingsryd våldtog kund

OBS – Klarläggande: Butiken på den tidigare bilden har inget med händelsen att göra. Bilden var en så kallad genrebild, föreställande de centrala delarna av Tingsryd.  En butiksägare i Tingsryd har dömts till fängelse för våldtäkt. En kvinnlig kund våldtogs i mannens butik. Butiksägaren förnekar våldtäkt, och anser att han och kunden hade sexuellt umgänge...

Estland inför genetisk hälsokontroll
Inlägg

Estland inför genetisk hälsokontroll

Estland inför en genetisk hälsokontroll. Cirka 10 procent av landets befolkning kommer att få lämna ett blodprov för DNA-analys. Efter undersökning kommer medborgaren få reda på om de bär på en gentiskt betingad risk för att drabbas av vissa sjukdomar. Målet är att medborgaren skall kunna ändra sin livsstil för att undvika vissa sjukdomar, som...

Äldre man våldtog ung flicka – flickan blev gravid
Inlägg

Äldre man våldtog ung flicka – flickan blev gravid

En man i 60-årsåldern har av Skaraborgs Tingsrätt dömts till fyra års fängelse för våldtäkt mot en ung flicka. Flickan blev gravid, och barnet kunde konstateras ha våldtäktsmannen som pappa. Mannen skall ha vådltagit flickan vid upprepade tillfällen. En 13-årig flicka har våldtagits vid flera tillfällen av en man i 60-årsåldern. Flickan blev gravid som...

Hjärtstartare inlåst – man dog av hjärtstopp
Inlägg

Hjärtstartare inlåst – man dog av hjärtstopp

En man i Olofström avled under ett träningspass. Mannens hjärta stannade och hjälpen dröjde cirka tjugo minuter. En automatisk hjärtstartare som fanns i gymnastiklokalen var inlåst. Under ett träningspass stannade hjärtat på en motionerande man. Flera personer kom till mannens hjälp, och utförde hjärt-lungräddning i väntan på ambulans. I lokalen fanns en automatisk hjärtstartare, men...

Stora brister i demensvården
Inlägg

Stora brister i demensvården

Socialstyrelsen rapporterar om brister i demensvården. Bristen på personal med rätt utbildning är påtaglig, och det är vanligt att outbildad personal tar hand om dementa. I takt med att antalet platser på landets äldreboenden minskar vårdas allt fler dementa i sin hemmiljö. Socialstyrelsen rapporterar nu att hemtjänst och hemsjukvård har svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter...

Rysk robotövning påverkar färje- och flygtrafik
Inlägg

Rysk robotövning påverkar färje- och flygtrafik

Färjetrafiken mellan Karlskrona och Gdynia i Polen kommer att påverkas av den ryska robotövningen i södra Östersjön. Även flygtrafiken i området kommer att drabbas under övningen. Den ryska marinen kommer att hålla en större robotövning i den södra delen av Östersjön mellan onsdagen den 4 april och fredagen den 6 april. Övningen kommer att påverka...