Författare: Fredrik Antonsson (Fredrik Antonsson)

Hem Fredrik Antonsson
ÖB: Risk för Sverige om inte försvaret får mer pengar
Inlägg

ÖB: Risk för Sverige om inte försvaret får mer pengar

Försvarsmakten kräver ökade anslag de närmaste åren. Enligt överbefälhavare Bydén behöver landets försvar ytterligare 10 miljarder kronor de närmaste tre åren för att kunna lösa sina uppgifter i ett försämrat säkerhetsläge. Enligt försvarsledningens perspektivsstudie krävs en relativt kraftig svensk upprustning för att inte utsätta landet för framtida risker. Armén behöver utökas från dagens två brigader...

Rektor polisanmäler sexbrott i skola
Inlägg

Rektor polisanmäler sexbrott i skola

En rektor vid en skola i Söderhamns kommun har polisanmält en av de anställda vid skolan. Den anställda misstänks för sexuellt ofredande mot minst en av skolans elever. Den misstänkta har tagits ur tjänst av skolledningen. Polisen i Gävleborg utreder misstänkt sexuellt ofredande vid en skola i Söderhamns kommun. En elev har i samtal med...

Kraftigt ökade kostnader för Sveriges domstolar
Inlägg

Kraftigt ökade kostnader för Sveriges domstolar

Landets domstolar kostar allt mer. Orsaken anses vara de betydande kostnaderna för Migrationsdomstolarna, som ökar kraftigt. Domstolarna kräver ökade anslag för perioden 2018-2021 på cirka 500 miljoner kronor. Sveriges domstolar kostar allt mer. Under 2017 kostade domstolarna 6.8 miljarder kronor, vilket var en ökning med drygt 300 miljoner kronor från 2016. Förklaringen till ökningen anses...

SD föreslår stora förändringar på riksdagslistan
Inlägg

SD föreslår stora förändringar på riksdagslistan

Sverigedemokraternas valberedning presenterade under onsdagen ett förslag till riksdagslista. Förslaget innebär stora förändringar i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Bland annat kommer kända SD-ledamöter som Kent Ekeroth, Mikael Jansson, Linus Bylund och Jonas Åkerlund försvinna, tillsammans med ett antal mindre namnkunniga ledamöter. På Sverigedemokraternas presentation av förslaget till ny riksdagslista inför valet i september presenterades flera nya namn....

Polis fick rycka ut tre gånger till Migrationverkets boende
Inlägg

Polis fick rycka ut tre gånger till Migrationverkets boende

Polisen i Uppsala fick rycka ut tre gånger på några timmar till Migrationsverkets boende i Knivsta, strax söder om staden. En man försökte tränga in i lokalerna. Personalen upplevde mannen som aggressiv, och fick låsa in sig. En man avlägsnades från Migrationsverkets boende i Knivsta av polis vid tre tillfällen. Vid de två första tillfällena tog...

Ökat valdeltagande genom poesi
Inlägg

Ökat valdeltagande genom poesi

Hyresgästföreningen vill öka valdeltagandet i flera av Örebros utsatta områden. Genom poesi-workshops vill man motivera väljarna i stadsdelarna Vivalla, Brickebacken och Oxhagen att gå till valurnorna. Poesiprojektet ”Höj din röst” kommer under våren att arrangera flera workshops för att höja intresset för höstens val bland de som bor i tre av Örebros mest utsatta stadsdelar....

Antalet tolkade SOS-samtal ökar snabbt
Inlägg

Antalet tolkade SOS-samtal ökar snabbt

Antalet nödsamtal till SOS Alarm som behöver tolkas ökar snabbt. Ökningen mellan 2016 och 2017 var 37%, och januari 2018 hade den högsta noteringen för tolkade nödsamtal hittills. De vanligaste språken för tolkstöd är arabiska, somaliska och tigrinja. År 2013 behövde SOS Alarms larmoperatörer kalla in tolk vid 241 tllfällen för att kunna hantera nödsamtal....

Tolkar i svenska domstolar kostar allt mer
Inlägg

Tolkar i svenska domstolar kostar allt mer

Kostnaderna för tolkstöd i svenska domstolar ökar snabbt enligt Domstolsverket. Sedan 2016 har kostnaderna fördubblats vad avser brottmål mot person. Sedan 2016 har kostnaderna för tolkstöd i brottmål mot person i svenska domstolar ökat med 16.5 miljoner kronor. Domstolsverket redovisar en ökning från 13.7 miljoner kronor till 30.2 miljoner kronor för att kunna hålla rättegångar...

Skolinspektionen kräver 500 000 i vite av muslimsk friskola
Inlägg

Skolinspektionen kräver 500 000 i vite av muslimsk friskola

Skolinspektionen går till Förvaltningsrätten för att få igenom ett vite på 500 000 kronor för ej åtgärdade brister vid den muslimska friskolan Alsalamskolan i Örebro. Undervisningen bedrivs enligt skolinspektionen inte enligt fastställd kursplan. Vid en kontroll vid Alsalamskolan i Örebro fann Skolinspektionen flera allvarliga brister. Bland annat saknades legitimerade lärare helt i årskurs 1 till...