Författare: Christopher Jarnvall (Christopher Jarnvall)

Hem Christopher Jarnvall
BUP under lupp
Inlägg

BUP under lupp

NB har uppmärksammat bristerna inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) runt om i landet. Nivån och kvaliteten varierar visserligen mellan landstingen, men det finns tydliga brister. Vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar man, att BUP har fått uppmärksamhet och att det finns goda skäl till detta. Kvaliteten, säger man på IVO när vi talar...

Goda kunskaper i svenska viktiga för vårdpersonal
Inlägg

Goda kunskaper i svenska viktiga för vårdpersonal

Vi har ofta hört politiker och opinionsbildare berätta för oss om läkare och andra högre utbildade människor som har kommit till Sverige med migrantströmmarna. För den som inte riktigt är insatt i dessa frågor, ser det ju väldigt illa ut när en läkare – verklig eller föregiven – jobbar med andra uppgifter än de han...

Listigt av Löfven
Inlägg

Listigt av Löfven

Hur kunde Socialdemokraterna ge med sig och tillåta Miljöpartiet att bestämma utgången av den långdragna historien om de utvisningshotade afghanerna? Plötsligt var allt tidigare tal om ordnad asylpolitik som bortblåst. Socialdemokraterna hade lagen bakom sig. De hade dessutom kommunernas S-politiker med sig. Kommunpolitikerna förstår ju vilka konsekvenserna blir på sikt. Det blir inte billigt. Även...

Ökande intresse för jägarexamen
Inlägg

Ökande intresse för jägarexamen

Naturvårdsverkets statistik visar, att intresset för jakt och att ta jägarexamen ökar. Framför allt tycks detta vara fallet i storstadslän som Stockholm, Uppsala och Skåne. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet personer med jägarexamen med 70 procent i Stockholms och Uppsala län. I Skåne var ökningen 42 procent. Glesbygdslän långt från storstäderna – Värmland Västernorrland,...

Sensmoralen i detta…
Inlägg

Sensmoralen i detta…

Om vi nu har förstått det här rätt, har Sverige i huvudsak haft relationer till två grupper av afghaner: Dels har vi ett fyrtiotal militära tolkar, vilka tjänstgjorde med svensk trupp i Afghanistan under flera år av fredsbevarande mission. Dels finns en grupp om tiotusentals så kallade ensamkommande, där ett stort antal – visade det...

Trolig höjning av pensionsåldern
Inlägg

Trolig höjning av pensionsåldern

Garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kommer att påverkas av den stora immigrationen från länder med låg utbildningsnivå. Statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet ökar kraftigt framöver, enligt uppgift från Pensionsmyndigheten. Den inkomstbaserade pensionen kommer dock inte att beröras, är det sagt. Kostnaderna för den statsfinansierade garantidelen ligger idag på 43 miljarder. Man räknar med en fördubbling...

Jaktvapen med pistolgrepp ej tillåtet
Inlägg

Jaktvapen med pistolgrepp ej tillåtet

Vissa vapen med pistolgrepp underkänns för jakt av polisens tillståndsenhet. De är annars förvillande lika andra vapen – som är tillåtna för jakt – med just pistolgrepp. Normalt godkänns eller underkänns vapen för vissa ändamål endast med hänsyn till kaliber eller t ex pipans längd eller om kolven är vik- eller fällbar. Samt om innehavaren...

Behövs det fler poliser?
Inlägg

Behövs det fler poliser?

På riksplanet har det även talats mycket om behovet av att rekrytera fler poliser, så att kåren ökar – å ena sidan. Å andra sidan behöver man också fylla de luckor som har uppstått efter avhopp de senaste åren. Exakt hur detta skall lösas verkar inte vara klart än, men de politiska signaler polisen har...

Kartläggning av sexualbrottslingars bakgrund
Inlägg

Kartläggning av sexualbrottslingars bakgrund

För kort tid sedan gick moderaterna ut och deklarerade, att man vill kartlägga bakgrunden på gärningsmän som begått sexualbrott. Partiet kräver att regeringen ger Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i uppdrag att göra en utredning. Senast BRÅ gjorde något liknande var 2005. Vissa media – som SVT – har rapporterat att moderaterna vill kartlägga ’etniciteten’ på sexualbrottslingarna,...

Skarp kritik från Riksrevisionen rörande underlag för migrationspolitiken
Inlägg

Skarp kritik från Riksrevisionen rörande underlag för migrationspolitiken

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot de senaste regeringarnas migrationspolitiska propositioner. Det har saknats ekonomiska analyser, trovärdiga uppskattningar av förväntat antal asylsökande samt bekrivningar av hur förslagen skulle komma att påverka människor, myndigheter, kommuner och landsting. Riksrevisionen har nu granskat 26 prepositioner som har lagts av regeringar mellan 2004 och 2015. Prop:arna har handlat om människors...