Gå till innehåll

Barn fortsätter behandlas med stopphormoner – Läkare som ifrågasätter trakasseras

Foto: SVT/Getty Images

Över 40 barn påbörjades behandling för så kallad könsdysfori med stopphormoner förra året, trots att Socialstyrelsen skärpt kraven för när den kontroversiella behandlingen får utdelas. Detta rapporterar SVT. En anonym överläkare som jobbat med barn berättar för kanalen om hur hon fick utstå en hatstorm från sina kollegor när hon ville sätta gränser för hur många barns könsutveckling som skulle vanställas.

– Försökte man ha det minsta lilla kritiskt tänkande kring dessa frågor så fick man en mobb emot sig. Och det var inte bara föräldrar och intresseorganisationer, utan också själva verksamheten, berättar den anonyma barnläkaren till SVT.

Stopphormoner, eller pubertetshämmande hormoner, är en kontroversiell behandling mot så kallad könsdysfori, då det får irreversibla konsekvenser för personens könsutveckling, genom att i teori förhindra att kroppen fullt utvecklas i manlig eller kvinnlig riktning. Användning av metoden för att lindra så kallad könsdysfori hos barn har ofta ifrågasatts eftersom barn inte anses myndiga att fatta beslut som kan få livsavgörande påverkan på deras kropp och utveckling.

– Jag tycker inte det är transsexualism om en treåring vill ha på sig klänning när den går till dagis, säger den anonyma läkaren till SVT. Hon sade upp sig från sin förra arbetsplats när den öppnade en könsdysforimottagning utan åldersgräns. Många patienter var bara tre eller fyra år gamla.

– Både tidigare och i nuläget så tycker jag inte att könsdysforiutredningar präglas av det som andra utredningar gör inom barnpsykologi. Där syftar utredningen till att hitta den möjliga och mest troliga förklaringen till barnets symptom, säger läkaren, och menar att vetenskapen kring könsdysfori och barn har ett dåligt förhållande till evidens.

Fredrik Lundkvist, barnpsykiater, instämmer med läkaren,
– Även de som arbetar med vården måste ta på allvar att det inte finns någon bra evidens varken för bedömningar eller behandling, eller för hur det blir på lång sikt med de här patienterna, säger han till SVT.

Den anonyma läkaren har fått utstå hat på internet efter sitt motstånd mot pubertetshämmande behandlingar, och kallats saker som “cis-hora” och “cis-fitta”, berättar hon. “Cis” är motsatsen till “trans”, och används som begrepp inom sexualaktivism för att beskriva människor utan könsdysforidiagnos.

Trots nya rekommendationer – Knapp minskning av nya "transbarn"
Enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer för när stopphormoner får användas som behandling ska det endast brukas i undantagsfall, men en klinik som specialiserar sig på så kallade “transbarn”, Bup Kid, menar att samtliga av deras 51 barnpatienter som hormonbehandlades förra året uppfyllde kriterierna. Kliniken, som samarbetar med Astrid Lindgrens barnsjukhus, hänvisar SVT till Socialstyrelsens kunskapsstöd.

Sedan 2012 har totalt 625 barn med så kallad könsdysfori i Sverige behandlats med stopphormoner, visar en genomgång som SVT har gjort. Karolinska sjukhuset upphörde med behandlingen 2021, och året därefter kom Socialstyrelsens nya så kallade skärpta rekommendationer.

SVT konstaterar däremot att den resulterande minskningen av barn som årligen behandlades med stopphormoner var mycket blygsam. Den årliga siffran låg innan de nya rekommendationerna på ungefär 50, och låg 2022 på 41.

Senaste från Nyhetsbyrån