NB Nyhetsbyrån

Bibliotekskaos i Olofström

Biblioteket_Dalslund_Åkarp_1982

Fredrik Antonsson

- Publicerad 2018-05-08

Socialtjänsten i Olofström placerar personal regelbundet i ortens bibliotek. Orsaken är att drogpåverkade och stökiga barn sprider oro i lokalerna. Större grupper ungdomar söker sig till biblioteket dag- och kvällstid.

Socialtjänst och bibliotekspersonal i Olofström, Blekinge, vittnar om ett tilltagande kaos på ortens bibliotek. Skolkand elever och andra ungdomar använder bibliotekets lokaler som en större ungdomsgård. Stöket har ökat betydligt, och flera ungdomar har visat tecken på drogmissbruk. I ett fall fick ambulans hämta en elev i bibliotekets lokaler, efter en misstänkt överdos.

Ungdomarna uppvisar en stor brist på hänsyn mot såväl bibliotekets personal som andra besökare. Socialtjänstens fältassistenter vistas nu på regelbunden basis i biblioteket.

Fredrik Antonsson


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021