NB Nyhetsbyrån

Brittis polis vägrar vara ”åsiktspolis”

C56911FC-BA6B-454F-8318-21430062F1C1

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-07-22

Brittiska polismyndigheter har beordrats sluta registrera fall där någon känner sig kränkt på till exempel Twitter och istället koncentrera sig på att bekämpa verklig brottslighet. Detta beslut har firats som en seger för det fria ordet, rapporterar The Times på fredagen.

Nya riktlinjer utfärdade av The College of Policingbetonar att medborgare som deltar i offentlig debatt i politiska eller sociala frågor inte skall behöva känna sig ”brännmärkta bara för att någon känner sig kränkt.”

Polisen måste fokusera på att minska brottslighet,använda sunt förnuft och “inte engagera sig i debatter på Twitter,” enligt myndigheten.Under de senaste fem åren har 120.000 medborgare registrerats av polisen för att de uttryckt en åsikt som kanske inte är politiskt korrekt men som inte utgör något brott.

Polisens agerande utlöste en upprörd debatt om yttrandefrihet när det stod klart att man registrerade varje händelse där ett så kallat offer känt sig kränkt på grund av ras, religion, handikapp, sexuell läggning eller frågor som könsbyte (transgender). LGBTQ+ , som det kallas här i England, har troligen bidragit till dessa ökade polisanmälningar.

Det har uttryckts farhågor för att folk som drar på sig offerkoftan rapporterar meningsmotståndare till polisen för att de inte håller med dem i politiska frågor. Trots att en sådan anmälan inte leder till rättegång kan den dyka upp vid ett avancerat sök i brottsregistret.

De nya riktlinjerna fastställer att en anmälan inte får registreras om den är bagatellartad eller  irrationell. Att anmälaren känner sig kränkt räcker inte utan det måste finnas bevis för att händelsen är motiverad av fientlighet för att den skall kunna registreras.

Andy Marsh, chef för The College of Policing, kommenterar i The Times:Allmänheten förväntar sig helt korrekt att polisen fokuserar på att minska brottsligheten och att ställa kriminella inför rätta. Samtidigt som vi arbetar för att skydda de mest utsatta i samhället, så har vi ett ansvar för att skydda yttrandefriheten. De uppdaterade riktlinjerna innehåller nya garantier för att folk skall kunna delta i lagliga debatter utan inblandning från polisen.”

Inrikesminister Priti Patel kritiserade i fjol omfattningen av registrering av incidenter som inte är brottsliga. Hon förklarade att det kan leda till att folk avhåller sig från att uttrycka åsikter på ett legitimt och lagligt vis.

Rolf Söderlind


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021