NB Nyhetsbyrån

Brittisk vänstergrupp bedriver häxjakt på oliktänkande

C56911FC-BA6B-454F-8318-21430062F1C1

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-08-05

Här i Storbritannien har en lobbygrupp för sexuella minoriteter och arbetsplatsfrågor i åratal lett obligatoriska kurser där affärsfolk, journalister och statstjänstemän utsatts för vänsterpropaganda i jämlikhetens namn. Deltagarna har betalat för dessa dyra kurser av rädsla för att annars bli stämplade som rasister eller för att vara emot ”diversity”, ett nyckelord i den politiska debatten som närmast kan översättas med mångfald. Men nu är det slut med det.

Droppen för den konservativa regeringens del var ett  fall där en anställd i en tankesmedja hade fått sparken för att hon på Twitter uttryckt åsikten att biologiskt kön är oföränderligt och att en man som genomgår en könsoperation inte blir en kvinna som kvinnor som fötts till kvinnor. Detta biologiska faktum kan anses vara en självklarhet men inte i västvärlden där vänsterliberaler alltid skall ifrågasätta verkligheten och skapa eldfängd debatt.

Maya Forstater, 47, blev av med jobbet på Center for Global Development (CGD) 2019  på grund av sina åsikter i transgenderfrågan. Hon överklagade eftersom hon ansåg sig vara diskriminerad på grund av sina åsikter och en domstol gav henne rätt i veckan som gick. En domare fann att hon avskedats på felaktiga grunder och att hennes åsikter var förenliga med lagen om jämställdhet. Att förvägra henne sina åsikter bröt mot yttrandefriheten och det spelade ingen roll om vissa personer känt sig kränkta. Detta handlar varken om nazism eller diktatur utan om att få utföra sina demokratiska rättigheter, beslöt domaren.

”Mitt fall berör alla som tror på vikten av sanning och yttrandefrihet,” kommenterade Maya Forstater.

Detta fall intresserade Justitiekansler Suella Braverman som till sin förskräckelse fann att lobbygruppen Stonewall tvingat hundratals advokater som arbetar för regeringen att genomgå politiskt korrekta kurser om transgender och minoritetsfrågor i allmänhet. Som exempel har statstjänstemän tvingats lyssna till föreläsningar som att om en svart person känner sig kränkt så får detta inte ifrågasättas på något vis. En svart person har alltid rätt medan vita är orättvist privilegierade och borde skämmas. Allt detta för skattebetalarnas pengar, närmare bestämt 2.000 pund per kurs. Men detta tycks ha pågått i skymundan medan Stonewall nästlat sig in i samhället som en trojansk häst.

Braverman sade i ett uttalande häromdagen att Maya Forstaters fall var ”en triumf för sunt förnuft och  yttrandefrihet.” Hon  förklarade att Stonewalls diversity training vimlade av vänsteråsikter och gruppen uppträdde som en medeltida inkvisition där man bedriver häxjakt på politiskt oliktänkande och ”de tröttnar aldrig på att utrota de otrogna”.

Hon befallde sitt departement att avsluta allt samarbete med Stonewall. Hennes beslut sammanfaller med Utrikesminister Liz Truss åsikter i frågan. Truss  väntas efterträda Boris Johnson i september.

BBC bröt för övrigt sitt samarbete med Stonewall förra året efter att ha fått en ny generaldirektör i Tim Davie. BBC, som lever på licenspengar, har länge haft rykte om sig om att vara vänstervriden, men Tim Davie har slagit in på en ny väg med opartiskhet som riktlinje.

Stonewall driver sedan länge sitt Diversity Champions Programme och sitt Workplace Equality Index där företag som deltar i dess kurser tilldelas duktighetspoäng för varje gång de anpassar sina arbetsplatser till vänstergruppens direktiv vad gäller transgender och mångfald, närmare bestämt LGBTQ+. Plustecknet har lagts till för att försäkra sig om att inte missa någon försvinnande liten sexuell minoritetsgrupp som annars kan känna sig kränkt.

Justitiekanslerns beslut har naturligtvis fördömts av Stonewall  som förlorar en födkrok och en viktig kanal för politisk indoktrinering på högsta nivå i Storbritannien. I praktiken har Stonewall genom sitt jämställdhetsindex på 900 arbetsplatser framstått som en överordnad personalavdelning som använder mångfald som ett politiskt vapen mot oliktänkande.

Stonewall påminner lite grand om en blandning av svenska RFSU med Prideflaggan och Expo som med statligt stöd ständigt försöker att hänga ut förmenta rasister och nynazister.Men hur blev det så här? Stonewall bildades för 30 år sedan som en välgörenhetsorganisation med uppgift att främja mångfald i samhället, vilket naturligtvis var en välment tanke. Men gruppen har på senare år kapats av vänstern och bedriver sin egen agenda. Med vänstern avses här oppositonspartiet Labours vänsterkant och diverse politiska randgrupper som miljöaktivister och oberoende extrema socialister.

Liz Truss planerar för övrigt att göra sig av med allt tal om diversity med vidhängande kurser i Whitehall, distriktet där alla viktiga statliga institutioner hör hemma. Hon räknar med att denna åtgärd mot politisk svindel kommer att bespara staten 12 miljoner pund om året.

Rolf Söderlind


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021