NB Nyhetsbyrån

Brottsligheten engagerar flest inför valet

D8AD90DD-8E91-43F1-8C4B-AA6BAA13C3F4

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-07-29

Brottsligheten är den fråga som flest väljare tycker är viktig inför valet i höst. Hela 41 procent listar den i toppen. Detta enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som har gjort undersökningen. Det har aldrig varit så många sedan 1970-talet som prioriterat frågan och den har växt sig starkare år från år.

Sjukvården och integrationen är också högt prioriterade frågor, liksom miljö och utbildning. Undersökningen tar inte med försvars- och säkerhetspolitik. Men det kan bero på att en stor del av underlaget är inhämtat före det ryska angreppet mot Ukraina.

De prioriterade frågorna kring brottslighet och integration kommer sannolikt att gynna de konservativa partierna, medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet missgynnas. Däremot måste samtliga partier – oavsett de gillar frågorna eller ej – förhålla sig till dem. Det kan bli jobbigt för vänstern framöver.

Christopher Jarnvall

Lyssna till inslaget:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021