Kategori: <span>Fokus</span>

Hem Fokus
Amnesti – annars blir det kaos
Inlägg

Amnesti – annars blir det kaos

Pressen på den socialdemokratiska delen av regeringen att ge vika för miljöpartiets amnestikrav för obstruerande afghaner har (tillfälligt) lättat. Nu har regeringen gjort sitt. Bollen ligger hos lagrådet eller riksdagen att säga ’ja’ eller ’nej’. Men vad som än händer får detta konsekvenser för lång tid. De flesta har nog inte riktigt förstått vad det...

Göteborgs stad inför könsneutralt språkbruk
Inlägg

Göteborgs stad inför könsneutralt språkbruk

Göteborgs stad kommer att följa Stockholms exempel och anamma ett mer könsneutralt språkbruk. Ord med en tydlig manlig framtoning, som till exempel byggherre, bör enligt Göteborgs stad ersättas av andra ord. Stockholms stads ambition att förändra kommunikationen till ett mer inkluderande och könsneutralt språkbruk har inspirerat Göteborg. Målet för Göteborgs stad är att få de...

Landsting IVO-anmäler hyrläkare
Inlägg

Landsting IVO-anmäler hyrläkare

Blekinge läns landsting anmäler en inhyrd läkare till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Enligt anmälan har läkarens sätt att kommunicera med vårdtagare och kollegor varit ”katastrofalt”. Landstinget i Blekinge har anmält en så kallad hyrläkare till IVO. Enligt anmälan har läkaren uttryckt sig såväl stötande som grovt i samtal med patienter, anhöriga och kollegor....

Polens ambassdör missnöjd med Dagens Nyheter
Inlägg

Polens ambassdör missnöjd med Dagens Nyheter

Den polska ambasssadören i Stockholm Wiesław Tarka har i ett brev till Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski uttryckt missnöje med hur tidningen beskriver Polen. Dagens Nyheters rapportering beskrivs som ”osann” och ”ensidig”. Flera artiklar om Polen i Dagens Nyheter har fått den polska ambassadören i Sverige att reagera. Nyhetsrapporteringen anses vara missvisande, och skildra Polen...

Utmaningar
Inlägg

Utmaningar

Invånare i Rinkeby säger att de inte känner igen sig och finansborgarrådet i Stockholm, Karin Wanngård (s), tycker att det var ett ’olyckligt ordval’ när chefsåklagaren Lise Tamm nyligen jämförde läget i Rinkeby med en krigszon. Wanngård har dock tidigare berört samma ämnen och talade då – liksom nu – i stället om ’utmaningar’. Åklagarsidan...

Vårt östra Broderland
Inlägg

Vårt östra Broderland

Idag fyller Finland 100 år. Den 6 december 1917 deklarerade man sin självständighet från Ryssland. Ett Ryssland som höll på att slås ur Första världskriget efter år av katastrofala nederlag. Ett Ryssland där kommunisterna – ’bolsjevikerna’ – en månad tidigare hade tagit makten. Den finska självständigheten var då långt ifrån given, men idag kan vi...

Varningar innan terrordådet i Manchester
Inlägg

Varningar innan terrordådet i Manchester

Terrordådet i samband med en konsert i Manchester kunde ha förhindrats. Den slutsatsen drar den brittiska inrikesministern Amber Rudd efter att tagit del av utredning om terrordådet. Utredningen visade att brittisk säkerhetstjänst hade fått information om självmordsbombaren Salman Abedis radikalisering innan terrordådet. Säkerhetstjänsten ansåg att informationen hade låg prioritet då Abedi inte betraktades som en...

Systemkollaps…
Inlägg

Systemkollaps…

Ofta hör vi numera talas om begreppet ’systemkollaps’. Ett något svepande begrepp för det tillstånd Sverige befinner sig i. Men vad innebär det? Hur skall vi definiera just ’systemkollaps’? Man kan väl lägga in litet av varje i det: Försvarsmakten klarar inte av att försvara Sverige, polisen hinner inte med att utreda alla brott, sjukvården...

Trafikverket vill slippa vägansvar
Inlägg

Trafikverket vill slippa vägansvar

Trafikverkets översyn rörande vilka vägar som skall vara statliga gör att enskilda medborgare kan få betala dyrt för vägen hem. I Salems kommun överväger Trafikverket att lämna över vägansvaret på ett flertal vägar till boende och andra myndigheter. Detsamma gäller i kommundelen Grödinge i Salems grannkommun Botkyrka. Trafikverkets ambition att lämna över ansvaret på vissa...

Kritiserad vård på Stockholms akutmottagningar
Inlägg

Kritiserad vård på Stockholms akutmottagningar

Inspektionen för Vård och Omsorg – IVO – kritiserar vården på två av Stockholms akutmottagningar efter att ha gjort oanmäld tillsyn. Akutmottagningarna på Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna brister i omvårdnad och tillsyn av patienter som väntar på inläggning och vårdplats. Vården anses inte vara patientsäker. Norra Europas största akutmottagning, på Södersjukhuset, samt akutmottagningen...