Kategori: Inrikes

Hem Inrikes
Svensk korruption värst i Skandinavien
Inlägg

Svensk korruption värst i Skandinavien

En undersökning från organisation Transparency International visar att Sverige är det land i Skandinavien med störst korruption. Sverige tappar från plats 4 internationellt till plats 6. Framför Sverige finns nu samtliga skandinaviska grannländer. Även om samtliga nordiska länder ser försämringar avseende korruptionen är utvecklingen sämst i Sverige. På den globala listan ligger Sverige fortfarande bra till,...

Beväpnade elever sätter skräck i lärare
Inlägg

Beväpnade elever sätter skräck i lärare

Lärarna vid Astrid Lindgrens skola i Vimmerby är rädda för att gå till sina arbeten. Skyddsombudet larmar om att de som ändå gör det mår dåligt och är ängsliga för att något skall drabba dem. Enligt skyddsombudet har elever i en av klasserna med sig vapen till skolan. Lärare och andra anställda utsätts även för...

Ytterligare 187 000 lärare behövs i Sverige 2031
Inlägg

Ytterligare 187 000 lärare behövs i Sverige 2031

Sveriges Kommuner och Landsting larmar om en förestående lärarbrist. Om 13 år kommer Sverige behöva 187 000 nya lärare. Svårigheter att behålla utbildade lärare i de svenska skolorna är ett problem. Under perioden fram till 2023 behövs ytterligare 77 000 lärare för att hantera befolkningstillväxten i skolåldern. Trots att var fjärde utbildningsplats vid landets högskolor...

SKL dömer ut förslaget om ’ensamkommande’
Inlägg

SKL dömer ut förslaget om ’ensamkommande’

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar, att regeringens förslag om att ge en ny chans till så kallade ensamkommande att få stanna är mycket otydligt och skapar mängder av frågetecken för kommunerna. Över lag har remissvaren även från Polisen, Sveriges advokatsamfund och UNICEF Sverige varit kritiska. SKL påpekar, att ett ökat antal uppehållstillstånd innebär flera...

Nya befolkningssiffror från SCB
Inlägg

Nya befolkningssiffror från SCB

Det har kommit nya migrationssiffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Under 2012-2017 tog Sverige emot 787.604 invandrare, en folkmängd som motsvarar respektive ungefär 2,7 kommuner av Malmös storlek, ungefär ett och ett halvt Göteborgs kommun och 0,8 Stockholms stad. Nettoinvandringen – skillnaden mellan in- och utvandring – var närmare 490.000. Av den totala invandringen dessa år var 362.069 kvinnor, 425.535 män....

Taxiresa i stället för ambulans vid hjärtinfarkt i Hälsingland
Inlägg

Taxiresa i stället för ambulans vid hjärtinfarkt i Hälsingland

En man anlände svårt medtagen till akutmottagningen i Hudiksvall med taxi. Undersökningar visade att mannen hade såväl hjärtinfarkt som blödande magsår. SOS Alarm hade ordnat taxi åt mannen då man saknade lediga ambulansresurser. En man boende i Ljusdals kommun i nordvästra Hälsingland ringde 112 för att få hjälp med ambulanstransport till akuten i Hudiksvall. Mannen...

Kommun drar Migrationsverket inför domstol
Inlägg

Kommun drar Migrationsverket inför domstol

Kungälvs kommun i Västra Götaland fick ta emot 117 ensamkommande, men hade bara plats för 27. Kommunen fick använda 13 miljoner kronor ur den egna budgeten för att ordna platser. Nu väljer kommunen att dra Migrationverket inför Förvaltningsdomstolen då man inte får ersättning för sina utgifter. Kungälvs kommun begärde 13 miljoner kronor av Migrationsverket för...

Äldre man fick sova i sin avföring
Inlägg

Äldre man fick sova i sin avföring

Nattpatrullen vid hemtjänsten i Karlshamn missade att en 90-årig vårdtagare hade tömt tarmen i sin säng. Mannen fick ligga hela natten i sin egen avföring. När nästa patrull fann man mannen var han täckt av sina egna fekalier. Nattpatrullen hade funnit spår av avföring på en tidning bredvid mannen säng. Tidningen slängdes av hemtjänstens personal,...

Kriminalvården behöver fler fängelseplatser
Inlägg

Kriminalvården behöver fler fängelseplatser

Kriminalvården ser ett ökat behov av platser på landets kriminalvårdsanstalter. Dagen 4200 platser behöver ökas med 800 platser – till 5000. Antalet intagna på landet kriminalvårdsanstalter ökar igen, efter några år med minskad beläggning. Orsaken till det ökade behovet är att strafftiderna förändras. Från politiskt håll har man aviserat skärpta straff, ändrade regler för villkorlig...

Två män åtalas för treårings överdosdöd
Inlägg

Två män åtalas för treårings överdosdöd

En treårig flicka avled i Uddevalla i maj 2017. Nu åtalas flickans pappa och ytterligare en man för grovt vållande till annans död. Flickan avled efter att ha fått i sig opioiden karfentanil. Drogen används bland annat för att söva elefanter. Karfentanil är 10 000 gånger starkare än morfin och 100 gånger starkare än fentanyl....