Kategori: Inrikes

Hem Inrikes
Poliser svårt bitna under ingripande
Inlägg

Poliser svårt bitna under ingripande

Två poliser i Västerås tvingades uppsöka akuten efter att ha blivit svårt bitna av under tjänsteutövning. Polispatrullen hade kallats till en adress i centrala Västerås tidigt på tisdagsmorgonen. Vid ankomst möttes poliserna av en för dem välkänd person som omedelbart gick till angrepp. Poliserna blev svårt bitna i ansikte och händer av mannen, och den...

Hyrde ut villa – fick huset sönderslaget
Inlägg

Hyrde ut villa – fick huset sönderslaget

En kvinna i Hässleholm hyrde ut sin villa till en familj nyanlända efter önskemål från stadens socialtjänst. När familjen hade flyttat ut var villan i behov av renovering för 120 000 kronor. Kvinnan hade en villa som stod tom, och annonserade ut den för uthyrning på webbsidan Blocket. En nyanländ familj blev intresserad och efter...

Barn- och Ungdomspsykiatrin under stark press
Inlägg

Barn- och Ungdomspsykiatrin under stark press

Köer som växer okontrollerat, medan personalen flyr verksamheten. Så ser det ut på många kliniker inom Barn- och Ungdomspsykiatrin i Sverige. På flera platser anses vården inte vara patientsäker. Barn och ungdomar med behov av psykiatriskt stöd och utredningar får vänta i månader och år på att få vård. Barnpsykiatrin i Kronobergs län är satt...

Ökande intresse för jägarexamen
Inlägg

Ökande intresse för jägarexamen

Naturvårdsverkets statistik visar, att intresset för jakt och att ta jägarexamen ökar. Framför allt tycks detta vara fallet i storstadslän som Stockholm, Uppsala och Skåne. Mellan 2010 och 2016 ökade antalet personer med jägarexamen med 70 procent i Stockholms och Uppsala län. I Skåne var ökningen 42 procent. Glesbygdslän långt från storstäderna – Värmland Västernorrland,...

Grön riksdagsledamot tar timeout
Inlägg

Grön riksdagsledamot tar timeout

En miljöpartistisk riksdagsledamot tar timeout medan partiet utreder anklagelser mot ledamoten rörande sexuella trakasserier. Bland de anklagelser som riktas mot riksdagsledamoten finns en händelse rörande ofredande av ett fem månader gammalt barn. Utöver den händelsen finns ett dussintal andra fall riktade mot kvinnor i Miljöpartiet med i partiets utredning. Under en veckas tid har Miljöpartiet...

Trolig höjning av pensionsåldern
Inlägg

Trolig höjning av pensionsåldern

Garantipension, bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd kommer att påverkas av den stora immigrationen från länder med låg utbildningsnivå. Statens kostnader för grundskyddet i pensionssystemet ökar kraftigt framöver, enligt uppgift från Pensionsmyndigheten. Den inkomstbaserade pensionen kommer dock inte att beröras, är det sagt. Kostnaderna för den statsfinansierade garantidelen ligger idag på 43 miljarder. Man räknar med en fördubbling...

Jaktvapen med pistolgrepp ej tillåtet
Inlägg

Jaktvapen med pistolgrepp ej tillåtet

Vissa vapen med pistolgrepp underkänns för jakt av polisens tillståndsenhet. De är annars förvillande lika andra vapen – som är tillåtna för jakt – med just pistolgrepp. Normalt godkänns eller underkänns vapen för vissa ändamål endast med hänsyn till kaliber eller t ex pipans längd eller om kolven är vik- eller fällbar. Samt om innehavaren...

Nya övningar på landets sjukhus
Inlägg

Nya övningar på landets sjukhus

Sjukvården har alltid behövt öva för att klara av sina arbetsuppgifter och sitt arbete. Läkare övas i sin profession precis som sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans har de olika yrkesgrupperna sedan länge övat på bland annat katastrofer och andra krävande situationer. När arbetsmiljön förändras krävs nya och andra övningar för att förbereda personalen inför extrema situationer....

Sänkta krav för polisutbildning
Inlägg

Sänkta krav för polisutbildning

Polisbristen i Sverige och de vakanta utbildningsplatserna på landets polishögskolor för nya konsekvenser. De redan sänkta kraven avseende styrka och kondition är inget som den framtida poliseleven behöver klara av innan sin utbildning. I det åtgärdsprogram som Polisens HR-avdelning lägger fram för att öka intaget senareläggs kraven på vad en polis skall kunna och orka...

Dödshotade sjuksköterska – åtalas.
Inlägg

Dödshotade sjuksköterska – åtalas.

En 31-årig man hemmahörande i Malmö åtalas för våldsamt motstånd och hot mot tjänsteman efter att ha löpt amok på akutmottagningen i Malmö. En sjuksköterska hotades till livet, och mannen slogs med såväl ambulanspersonal, väktare och polis inför andra vårdsökande. Mannen sökte akuten i Malmö med magsmärtor, och hade besökt samma vårdinstans dagen innan och...