Kategori: Ledare

Hem Ledare
Mångkulturens konsekvenser på Tallåsens förskola
Inlägg

Mångkulturens konsekvenser på Tallåsens förskola

’Flera av barnen skriker ‘Fuck you’ och river, biter, sparkar, slår och spottar på personalen’. I ett nödrop till politikerna beskriver pedagogerna på Tallåsens förskola (i Eskilstuna) en förtvivlad och akut situation… Om detta berättar Eskilstuna-Kuriren. Detta är ett färskt vittnesmål från dagens Sverige. Från vuxna människor som försöker hantera det mångkulturella kaos som delar...

Det fria ordet – tillgängligt för alla
Inlägg

Det fria ordet – tillgängligt för alla

För inte så länge sedan – fram till slutet av 1980-talet – fanns ett par statligt kontrollerade TV-kanaler, likaledes statligt kontrollerade radiokanaler samt dagstidningar av papper. Det var de nyhetsmedia vi hade tillgång till, det forum för offentliga samtal där vi hade möjlighet att göra våra röster hörda. Att få vara med i radio eller...

‘Urstark’ svensk ekonomi? Knappast…
Inlägg

‘Urstark’ svensk ekonomi? Knappast…

Den svenska ekonomin är uppblåst av offentliga medel. Den ser stark ut, men den är långt ifrån så ‘urstark’ som regeringen vill göra gällande. Belastningen på dem som arbetar, producerar och betalar skatt blir också allt högre. Detta är allvarligt, eftersom vi med stor sannolikhet går mot sämre tider. En stor del av valrörelsen borde handla...

Ordning och reda i välfärden
Inlägg

Ordning och reda i välfärden

För tre år sedan – i mars 2015 – uppdrog den röd-gröna regeringen åt Ilmar Reepalu (s) att utreda hur man framöver skulle komma att hantera vinsterna i de välfärdsföretag (skolor och omsorgsföretag) som vuxit upp som komplement till den offentliga sektorn. I november 2016 presenterades ‘Ordning och reda i välfärden’ (SOU 2016:78). Den mötte omedelbart kritik. Det sades...

Otroligt mycket pengar
Inlägg

Otroligt mycket pengar

Om man står inför stora, obehagliga förändringar och inte riktigt vill tala om hur stora, totalt sett, kan det vara klokt att pytsa ut litet i taget. Det verkar vara precis det regeringen håller på med nu. På morgonen kom vårbudgeten, som korrigerar ’felkalkyleringar’ från i höstas. Det talas om ’välfärdssatsningar’. Jo, 600 miljoner mer...

Märkliga prioriteringar
Inlägg

Märkliga prioriteringar

Svensk sjukvård har problem. Det vore fel att säga att själva vården i sig har problem. Svensk vård fungerar i stort sett bra rent kliniskt. Däremot går personalen på knäna och belastningen av framför allt akutsjukvården men också psykiatrin har blivit ohållbar under de senaste åren. I det läget behöver man fundera över stora strukturella...

Sanningens minut
Inlägg

Sanningens minut

Det är mycket som utkristalliseras inför det kommande valet. Ett ödesval, kan man kanske säga. Vänder vi inte den ’svenska skutan’ nu efter år – ja, decennier – av vanskötsel och fel kurs, kommer vårt land att driva iväg helt okontrollerbart. De flesta utom möjligen Miljöpartiet Vänsterpartiet verkar förstå detta. Även om man har olika...

Annie Lööfs ’twitter-gate’
Inlägg

Annie Lööfs ’twitter-gate’

Det är många som verbalt förgår sig på sociala media. Tonen är helt enkelt ofta mobbande rå och ohyfsad. Milt sagt. Alla svarar däremot – när de får frågan – att den svenska debatten måste få en trevligare ton. Ja, naturligtvis. Det är väl bara att använda en civiliserad ton… Och vad är då detta?! NB...

Finns det anledning till oro?
Inlägg

Finns det anledning till oro?

Under en tid har det pågått en häftig censurdebatt i Sverige. Den har till stor del handlat om vad man får skriva och lägga upp offentligt och den blev extra infekterad, eftersom klåfingriga politiker ville in och förändra grundlagen med utgångspunkt från just detta: Att man kanske inte borde tillåta var och en tillgång till...

Inte för skolan, utan för livet…
Inlägg

Inte för skolan, utan för livet…

‘Non scholae, sed vitae discimus’ – vi lär oss inte för skolan, utan för livet. Jo, så är det och en gång i tiden tragglade svenska skolbarn och studenter latin. Ganska många timmar i veckan. Syntax och formlära. I kulturländerna nere på kontinenten gör man det fortfarande på många håll. Det går, det vet NB...