NB Nyhetsbyrån

Dyrare mat när bönderna drabbas av regeringens politik

D2581215-6A4B-4367-B9F5-304D5D421DF4

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-01-13

Henning Trozelli, lantbrukare i norra Östergötland, konstaterar att regeringens politik drabbar lantbruket – men även i sista hand konsumenten, som får dyrare mat. Maten som produceras i Sverige kommer att bli dyrare, det är ofrånkomligt. Då kommer den svenska konsumtionen att gå ned. Konsumenten väljer varor från andra, billigare länder. 

Lantbruk med djurhållning får stora problem när diesel och el är dyr. Skattepålagorna drabbar hårt. Lantbruket kommer inte längre att klara av att hålla den djurvälfärd man vill ha, om man inte kan ta ut kostnadsökningen från konsumenten. Kvalitet kostar och den måste man kunna ta betalt för.

Konkurrensen från omvärlden blir allt hårdare och det drabbar det svenska lantbruket. De svenska bönderna försvinner successivt. Dagens politiker förstår definitivt inte lantbrukets villkor. Det är ”skrämmande” att se att de inte förstår att det handlar om företag. Det handlar också om krisberedskap, där livsmedelsproduktionen är en viktig del.

Christopher Jarnvall

Lyssna till samtalet:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021