NB Nyhetsbyrån

Energiministern fortsätter att sprida osanningar

29F4D5FD-56EF-45EB-841B-783FEB3D0879

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-07-29

Den socialdemokratiske energiministern Farmanbar fortsätter att sprida osanningar. Denna gång handlar det om elpriserna i Sverige jämfört med övriga länder i Europa. Han hävdar att södra Sverige ligger lägre än exempelvis Frankrike per kilowattimma.

Men enligt statistik från EU-kommissionen och Eurostat som rör första kvartalet 2022 ligger Sverige generellt 50 procent högre än Frankrike per kilowattimma. Alltså tvärt emot vad Farmanbar hävdar. Ser man endast till södra Sverige är skillnaden – till skåningarnas nackdel – betydligt större visavi Frankrike.

Det är framför allt svenska politiska styrmedel och skatter som gör att våra elpriser faktiskt blir betydligt högre än i ett land som Frankrike. Tittar man däremot endast på marknadspriserna, stämmer Farmanbars påstående. Men det kan man inte göra, eftersom elkonsumenten måste betala skatter och pålagor.

Christopher Jarnvall

Bild: Skärmdump SVT

Lyssna till inslaget:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021