NB Nyhetsbyrån

För våra barns skull!

B98E5728-03DA-41BD-BD32-25E7CF0BBBBB

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-08-02

”Har Sverige någonsin tidigare varit i ett så stort behov av ett regeringsskifte som nu? Den hotande kriminaliteten finns bara något stenkast bort…” Det skriver vår krönikör Gunnar Bergström.

Många svenskar upplever en förhållandevis trivsam tillvaro. Ett fungerande arbete, bra lön, bra boende, vänliga grannar och en bil av senaste modell i garaget. Observera dock att den allvarliga och hotfulla kriminaliteten finns endast något stenkast bort – dvs allestädes närvarande.

När exempelvis familjens ungdomar tar bussen hem från festen känns den svenska otryggheten minst sagt påtaglig. Den överallt och ständigt närvarande brottsligheten är ingenting annat än en stor skam för landet. Ett uppvisande av och en påminnelse om det numera närmast totalt demoraliserade Sverige.

Kriminella handlingar äter sig in i den svenska samhällskroppen månad efter månad. Våldet överallt i samhället blir vi alla dagligen påminda om via medierna – fruktansvärda och ständigt pågående våldshandlingar i princip överallt i landet.

För något decennium sedan tycktes våldet och dessa galenskaper vara koncentrerade till några avgränsade regioner som exempelvis i Malmö, Södertälje och valda delar av de stockholmska förorterna. Här och nu, 2022, exponeras emellertid denna gräsliga laglöshet närmast överallt i Sverige.

I stort sett varje kommun drabbas återkommande av dessa besinnigslösa våldshandlingar. Det handlar dock inte alls bara om galna våldsdåd på gator och torg utan brottslighet och laglöshet finns numera överallt och i alla sammanhang i Sverige.

Bidragsbrott, lurendrejerier som primärt verkar drabba våra äldre, stölder av bilar, bildelar och båtmotorer, inbrottsvågor i fd harmoniska radhusområden, stölder och attacker mot lastbilar på landets vägar, bönder som blir av med arbetsmaskiner, traktorer osv. Men också annan kriminalitet i form av advokater som grovt missbrukar sin ställning inom det juridiska systemet.

Vidare drabbas och påverkas vi svenskar av andra bestialiska handlingar med kopplingar till hederskultur, familjeklaners ”egna” rättsskipningar, sharialagar, barnvigslar, polygami-vansinnigheter osv osv.

Dessutom tvingas vi svenskar uthärda en galen utbredning i landet av den medeltida religionsföreställningen under namnet ”islam”. Uppskattningsvis finns nu 200 moskéer i Sverige i form av stora ”ståtliga” moské-byggen såväl som diverse muslimska bönerum i mer undangömda källarplan.

Och snart finns i Sveriges riksdag ett muslimskt politisk parti representerat. När så sker – vilket endast är en tidsfråga givetvis – har våldtäkten på landet Sverige fullbordats. Sverige är, som sagt, i ett akut behov av ett regimskifte.

Den 11:e september måste vi svenskar rösta fram en maktkonstellation som inser och begriper stundens allvar i och för Sverige. Om Rosenbad inte rensas ut från den nu rådande politiska galenskapen så är Sverige förlorat. Dvs förlorat för alla oss svenskar som ingenting annat vill och önskar än Sveriges väl och allra bästa – för våra barn och barnbarns skull.

Gunnar Bergström


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021