NB Nyhetsbyrån

Heidenstam och fyra typer av nationalism

1F49F3DF-43CC-4D25-A3DE-13AB052DFDE9

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-11-13

Nationalskalden Verner von Heidenstam berör oss alla på något sätt – vare sig vi känner till honom eller ej. Hans definition av nationalism har präglat oss alla och Sverige. Hans nationalism var ett ämne på Oikos’ seminarium.

Thomas Gür är journalist, författare och opinionsbildare. Han talade om Heidenstam och svenskheten och Fosterlandet och om fyra typer av nationalism.

Den första, som handlar om furstar som Gustav Vasa och den aristokratiska och kulturella nationalismen, är mindre präglad av en ren folkgrupp än av en gemenskap mot andra – i detta fall danskar.

Den andra handlar om etnisk nationalism, där man som folkgrupp åberopar ett territorium som omfattar alla dem som tillhör samma etnicitet. Det handlar om att nationen definierar territoriet.

Den tredje rör ett definierat territorium som Sverige, där man omfattar alla dem som bor i territoriet men utelämnar människor av samma nationalitet på annat håll – som Finlands-svenskar.

Den fjärde handlar om ett samhälle och hur det kan omfatta och stötta oss som individer, oavsett etnisk bakgrund. Detta är mer Heidenstams nationalism.

Heidenstam är till att börja med kosmopolit, men blir alltmer nationell och längtar till hemlandet. Man blir ett folk och en del av detta när man förtjänar det. Och man skall kunna gå i döden för sitt land, menar han.

Heidenstam föregriper denna självuppoffrande nationalism, där man är beredd att offra allt för Fosterlandet.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021