NB Nyhetsbyrån

”Helt nödvändigt att stoppa vindkraften!”

B38BD013-2E4D-4893-ACEA-901BC3659D9E

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-06-17

En ny undersökning visar att det är fler svenskar numera som säger nej till vindkraft än som säger ja. Åtminstone om vindkraftverken skall byggas intill den egna bostaden… Torbjörn Sjödin, ordförande i föreningen Motvind Sverige, kommenterar detta.

Det har skett en massiv utbyggnad av storskalig vindkraft, som syns och hörs mer och människor börjar förstå bättre vad vindkraftverken och dess konsekvenser blir för Sverige och för deras miljö. Det menar Sjödin. ”Det är helt nödvändigt att stoppa det här!”

Frågan är komplex, säger han, och man har inte tänkt igenom frågan kring vindkraften och dess konsekvenser. Vindkraften är inte särskilt miljövänlig och fungerar inte som bas i ett energisystem. Varför har vi inte studerat vad som har hänt i utlandet: Kalifornien, Skottland, Tyskland…?

Christopher Jarnvall

Lyssna till samtalet:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021