Inrikes

Hem Inrikes
Fortsatt hög invandring – snitt på 100.000 varje år

Fortsatt hög invandring – snitt på 100.000 varje år

Under de senaste tio åren har den svenska migrationen visat ett genomsnitt på runt 100.000 invandrare. Det har sjunkit något under Coronapandemin 2020 och siffrorna för första kvartalet 2021 indikerar också, att vi hamnar strax under 100.000 för året. Men över tiden ligger Sverige konstant på 100.000 nya invånare varje år, trots att regeringen – och framför allt migrationsansvarig minister...