Inrikes

Hem Inrikes
Södersjukhuset i stabsläge – patienterna ligger och skriker

Södersjukhuset i stabsläge – patienterna ligger och skriker

Södersjukhuset i Stockholm har i dag gått upp i stabsläge på grund av vårdplatsbrist. ”Patienter ligger och skriker. Döende får inte smärtstillande. Södersjukhuset ser ut som en krigszon.” Det säger en sjuksköterska till SvD. I julas slogs flera avdelningar på Södersjukhuset ihop. Men det som skulle vara en tillfällig lösning har permanentats och förorsakat vårdplatsbrist. Sjuksköterskan har aldrig varit med...