Inrikes

Hem Inrikes
Extra patruller för att skydda polisen i Rinkeby

Extra patruller för att skydda polisen i Rinkeby

Att komma på plats på den nya polisstationen i Rinkeby har tagit många år. En stor fråga har varit hur poliserna säkert skall kunna ta sig till och från jobbet. Men inför öppningen finns lösningar på plats. Det skriver Polistidningen. De extra resurser som har tillförts Järvaområdet har ”tagit skruv”, enligt Polisen, och det brottsförebyggande arbetet där har förbättrat säkerhetsläget...