NB Nyhetsbyrån

Islamistisk förening tar över anrik herrgård mitt i Stockholm

272EBABC-C405-487B-81AA-968C7C95C124

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-03-26

Anrika Lillsjönäs herrgård från 1830-talet i Bromma köps av en islamistisk stiftelse med kopplingar till bland andra Ibn Rushd. Det har funnits flera budgivare men Stockholms stad valde att sälja till islamisterna.

Moderaten Annika Elmlund, som sitter i exploateringsnämnden och har varit med om att fatta beslutet om försäljningen till islamistiska Tunastiftelsen, verkar ha drabbats av eftertankens kranka blekhet, när vi ringer henne för att höra hur man har tänkt.

De styrande politikerna har inte tagit hänsyn till den verksamhet som är tänkt att bedrivas på gården när man har bedömt köparna. Stiftelsen kommer dessutom att bli svår att ställa till svars juridiskt, om man inte uppfyller kraven i köpeavtalet. Moderaterna såg i första hand till budets storlek när man sålde.

Christopher Jarnvall

Lyssna till inslaget:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021