Kultur

Hem Kultur
Klassiska sekelskiftesvillor jämnas med marken

Klassiska sekelskiftesvillor jämnas med marken

Striden om det unika och idylliska sommarvilleområdet Petersvik utanför Sundsvall tycks vara över. Högsta domstolen avslår överklagan mot rivningen till förmån för en logistikpark och containerhamn. Frågan har nu gått hela vägen genom rättsystemet under flera års tid och nu har Mark- och miljööverdomstolens beviljade miljötillstånd för utbyggnaden av en logistikpark vunnit laga kraft. Detta efter det att Högsta domstolen...

Den ödesdigra freden i Versailles – 100 år sedan

Den ödesdigra freden i Versailles – 100 år sedan

’De fyra stora’ kallades regeringscheferna Lloyd George, Orlando, Clemenceau och Wilson efter Första världskriget och under fredsförhandlingarna i Versailles. De fyra drev fram den ödesdigra freden – idag för 100 år sedan. Den 28 juni är även årsdagen – idag 105 år – av skotten i Sarajevo, som utlöste det våldsamma kriget mellan stormakterna på nästan alla jordens kontinenter. Freden i...

Leninpriset till Sven Wollter

Leninpriset till Sven Wollter

Skådespelaren, kulturarbetaren om medlemmen i Kommunistiska Partiet Sven Wollter har tilldelats 2018-års Leninpris. Priset delas ut av Jan Myrdalsällskapet. Wollter får...