Gå till innehåll

M i Falköping stoppar uranbrytning – “Ovän med mitt eget parti”

Kommunstyrelsens ordförande i Falköping Adam Johansson (M) t.v. Genrebild uranbrott t.h. Foto: SVT/Getty Images

Regeringen vill häva förbudet mot att bryta uran i Sverige, som infördes 2018. Men man möter motstånd på lokal nivå. En M-kommun meddelar att man kommer att lägga veto mot nya urangruvor i sitt närområde.
– Ytterst handlar det om att tillvarata det som är Falköpingsbornas intressen, och i det här fallet finns det en väldigt stark folkopinion mot uranbrytning i de berg som vi har här på Falbygden, säger Adam Johanssom (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköping, till SVT Agenda.

Adam Johansson förklarar att han stödjer kärnkraft och är för uranbrytning i princip, men bara om det finns lokalt stöd för det.
– Om det gör att jag blir ovän med mitt eget parti, ja då må det vara på det sättet, fortsätter han. Han anser dock att frågan är svår, och medger att det finns motsättningar mellan att stödja kärnkraft och att vägra låta bryta uran.

Han medger också att det till stor del är en känslomässig inställning mot uranbrytningen som finns i kommunen, som är svår att förklara.
– Det är ett dilemma, sammanfattar Johansson det.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten var det mellan 1965 och 1969 som det bröts uran vid Ranstadsverket i Stenstorp, numera en del av Falköpings kommun. Projektet var en del av den dåtida svenska linjen om självförsörjning av kärnkraften.

På 1970-talet uppstod större motstånd mot fortsatt brytning då man kunde konstatera att det fanns radioaktiva föroreningar runt gruvområdet, och både Falköping och grannkommunen Skövde la in veton mot nya gruvprojekt. Sedan 2019 har dock Strålsäkerhetsmyndigheten förklarat det gamla gruvområdet fritt från farlig strålning, efter sanering marken och rivning av många av Ranstadsverkets gamla byggnader.

Senaste från Nyhetsbyrån