Gå till innehåll

M vill tillåta enkla könsbyten – SD varnar för män i kvinnofängelser

Justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Riksdagen/Getty Images

Moderaterna vill sänka 18-årsgränsen och ta bort kravet för en könsdysforidiagnos för att en person ska kunna byta juridiskt kön. Hur kommer det här påverka könsseparation inom bland annat svenska fängelser? Det var en fråga justitieminister Gunnar Strömmer (M) fick från Pontus Andersson Garpvall (SD) i riksdagen.

– Idag anges att en intagen inte får placeras så att han eller hon vistas tillsammans med intagna av motsatt kön, belyser Pontus Andersson Garpvall att den nuvarande lagstiftningen lyder. Intagna får endast sitta fängslade med personer av motsatt kön om det anses lämpligt och båda parter har samtyckt till det. Men i ett initiativ i socialutskottet från Moderaterna föreslås samtycket ersättas med ett undantag för “särskilda skäl”.

Detta tillsammans med en pågående utredning om att förenkla könsbyten menar Pontus Andersson Garpvall skapar risken för att män som påstår sig vara kvinnor kommer kunna sättas in på kvinnofängelser.

– Runtom i världen har vi sett skräckexempel på vad som kan hända när män som anser sig vara kvinnor placeras på kvinnoanstalt, fortsätter SD-politikern, och hänvisar till ett uppmärksammat fall i amerikanska delstaten New Jersey, där en så kallad transsexuell fånge gjorde två medintagna på ett kvinnofängelse gravida. Han nämner också ett fall i Skottland, där en våldtäktsman placerades på ett kvinnofängelse efter att ha påstått sig vara en kvinna efter sina brott.

Justitieministern var dock fåordig med sitt svar på frågan från SD om vad regeringen gör för att förhindra att liknande situationer uppstår i Sverige.
– Kriminalvården härbärgerar extremt farliga personer, och sköter på daglig basis placering av farliga personer, och ägnar sig åt differentiering som en del av sin kärnverksamhet, säger Gunnar Strömmer (M).

SD: Könsbyten skapar “onödiga diskussioner”
Förslaget om att sänka åldersgränsen och de medicinska kraven för könsbyte kommer ursprungligen från den socialdemokratiska regeringen, men både Moderaterna och Liberalerna har ställt sig positiva till att fortsätta utveckla den under den nuvarande regeringens regi. Frågan ingår inte i Tidöavtalet. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är de enda partierna i riksdagen som motsätter sig förenklingar av könsbyten.

“Tror inte det hade varit uppskattat inom regeringssamarbetet om vi agerade som dem och gjorde gemensam sak med oppositionen i någon fråga”, skriver Pontus Andersson Garpvall (SD) i en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån.

“Det är alldeles uppenbart att när man gör det betydligt enklare att byta kön kommer det uppstå märkliga situationer och onödiga diskussioner, inte bara på fängelser utan också på andra platser i samhället”, fortsätter han.

Senaste från Nyhetsbyrån