NB Nyhetsbyrån

Matpriserna ökar snabbt – beror på ökade el- och drivmedelspriser

3018422D-E42B-45B5-A312-7386B036F6F2

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-06-29

Matpriserna har skjutit i höjden. Inte bara på grund av kriget i Ukraina utan framförallt också beroende på stora fördyringar i producentledet.

Kaffe har ökat minst 35 procent. Grädde 20 procent. Vissa varor är svåra att över huvud tagit komma över. Fördyringarna beror på framför allt ökade el- och bränslepriser.

Pär Bygdeson, VD för Livsmedelshandlarna, konstaterar att ökningarna ser ut att kunna fortsätta och att politikerna hela tiden har smyghöjt skatter och avgifter – trots att inflationen var noll.

Christopher Jarnvall

Lyssna till inslaget:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021