NB Nyhetsbyrån

Miljöpartiet gör inte analysen och är väldigt naiva…

4FFEAF3F-C768-4E2F-B631-38AC2876C1D5

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-10-18

De kraftigt höjda bränslepriserna – på bensin och speciellt diesel – slår hårt mot de svenska lantbrukarna som har svårt att få det att gå runt idag. Peter Borring är aktiv i LRF Östergötland och han menar att det förs en naiv landsbygdspolitik från regeringens sida – och det inkluderar även stödpartiet Centern, som stödjer den sittande vänsterregeringen.

Konkurrenskraften i svenskt jordbruk minskar och likviditeten urholkas. Detta är ett stort bekymmer. Visst är det viktigt att vi arbetar oss bort från fossila bränslen av beredskaps- och sårbarhetsskäl. Men man kan inte börja med att straffbeskatta bränsle innan det finns fullgoda och konkurrenskraftiga alternativ. Det saknas en genomtänkt plan.

”För många av oss på landsbygden är Miljöpartiets sakpolitik värre än Sverigedemokraternas värdegrund”, konstaterar Borring lakoniskt och menar att den naivitet som präglar MP och deras naiva försök till lösningar ur ett urbant perspektiv saknar en ordentlig analys. Man förstår inte hur saker och ting hänger ihop – att man exempelvis inte både kan ha varg överallt som ”glufsar i sig” och får intill som bevarar den biologiska mångfalden.

Christopher Jarnvall

Lyssna på samtalet:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021