Gå till innehåll

Nya lagen: Enklare vräka familjer på grund av kriminella barn

Foto: Getty Images

Den 1:a juli trädde Tidöregeringens lagförslag om att göra det enklare för hyresvärdar att avvisa kriminella hyresgäster i kraft. Fastighetsägare har nu färre juridiska hinder för att vräka personer som orsakar otrygghet i bostadsområden, enligt riksdagens beskrivning av lagen.

Lagen är i synnerhet till för att komma åt fall där barn som ägnar sig åt kriminalitet också ska kunna omfattas, även om föräldrarna inte själva anses bidra till otrygghet. Nu läggs ansvaret på föräldrarna eller andra vårdnadshavare som står skrivna på adressen.

Branschorganisationen Fastighetsägarna har tidigare uttryckt sig mycket positivt om lagförslaget, och menar att enklare vräkningar av kriminella familjer kan förebygga gängkriminella bombdåd mot bostadshus, som varit ett fenomen i invandrarvåldets Sverige de senaste åren.

I olika fall där hyresvärdar har försökt vräka problematiska hyresgäster har det tidigare blivit utdragna juridiska strider om rättigheten att göra så. Göteborgs kommunala hyresvärd Bostadsbolaget lyckades efter en hovrättsdom från 2020 vräka två invandrarfamiljer kopplade till den kriminella Ali Khan-klanen. Nu blir det betydligt enklare för hyresvärdar att få rätt i sådana ärenden.

Senaste från Nyhetsbyrån