Gå till innehåll

Skärpta krav för anhöriginvandring

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) och Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Regeringen

Regeringen presenterar på en presskonferens på torsdagsmorgonen flera förslag för att försvåra anhöriginvandring till Sverige. Förslagen är tänkta att ersätta ändringar som genomfördes i den så kallade utlänningslagen av förra regeringen 2021, men som Tidöpartierna anser inte vara “tillräckligt långtgående”.

Bland annat vill Tidöpartierna göra det möjligt att vägra anhöriginvandrare uppehållstillstånd ända upp tills de är 21 år gamla, medan den nuvarande lagstiftningen ligger på 18 år. Detta gör Sverige avskräckande som land för personer som ingått äktenskap med barn, eller som planerar att ingå ett sådant äktenskap utomlands, för att sedan ta med sig sin maka tillbaka till Sverige som anhöriginvandrare, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Försörjningskraven för personer som tar in anhöriga ska också höjas. Idag får personer som invandrar som anhörig dispens från att försörja sig själva i tre månader från det att de invandrat till landet, men med regeringens nya regler ska försörjningskraven gälla från dag ett. Detta rör i synnerhet så kallade alternativt skyddsbehövande personer, men däremot inte “vanliga” flyktingar. Avsikten är att sätta press på personer som invandrar under dessa former att skaffa jobb och inte falla in i bidragsberoende, vilket skulle förbättra den så kallade integrationen.

Lagändringarna är tänkta att träda i kraft 1 december i år.

Senaste från Nyhetsbyrån