NB Nyhetsbyrån

”Om EU tillät snus skulle hundratusentals liv sparas varje år!”

D6D01ED4-6548-420E-AC06-27B58885AC46

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-01-14

Tack vare snuset dör färre i Sverige. Med anledning av Folkhälsomyndighetens rapport  ”Hälsa på lika villkor” ringde vi upp Anders Milton, ordförande för Snuskommissionen samt tidigare läkare, ordförande och VD för Sveriges läkarförbund och f d ordförande för SACO.

Vad, anser du, är förklaringen till den låga andelen rökare i Sverige?

Dels tror jag att snuset har stor betydelse för att rökningen har gått ned till en så låg nivå. Vi ligger antagligen lägst i Europa bland manliga rökare. Dels har samhället gjort det svårare att röka. Men bland snuskonsumenter har man förstått att snus är betydligt mindre hälsoskadligt.

Vilken betydelse tror du snus, tobaksfritt snus och andra rökfria nikotin- och tobaksprodukter har för den låga andelen rökare?

Jag tror att det är betydelsefullt. Snus är av tradition stort i Sverige. Dels snus med tobaken kvar. Dels det så kallade vita snuset, där bara nikotinet är kvar. Det senare har också mött positiva konsumenter i Sverige. Om vi jämför Sverige med exempelvis Danmark och Finland: Grannländerna har tre gånger så många rökare per capita och dessa länder förbjuder alltså snus, som inte förorsakar cancer. Det tror jag är fel.

Vilken påverkan borde den låga andelen rökare ha på regeringens och riksdagens folkhälsoarbete och inte minst den i fjol av riksdagen avslagna ANDTS-strategin?

Jag tycker att den svenska regeringen har anledning att vara stolt över resultaten, som vi har uppnått i Sverige. Vi har fem procent män som röker i Sverige. Berätta detta för omvärlden! Med stor sannolikhet handlar det om att vi har tillgång till snus. Jag hoppas verkligen att regeringen följer Socialutskottets uppfattning i frågan…

Vad kan andra länder lära av Sverige?

Man kan lära sig att det finns olika grader av risk beroende på hur man använder nikotinet. Cigaretter är livsfarliga – men använder man andra former av tobak dör man inte. Snustillverkningen blir allt bättre och ofarligare – snus är inte cancerframkallande.

Vi ser i undersökningen en kraftig ökning av unga kvinnor som snusar – från tre procent till nio procent bara på några få år. Vad tror du är förklaringen till det och är det ett problem?

Förklaringen är denna: Om man är beroende av nikotin är snus ett ofarligt sätt att få nikotin, det leder inte till hälsoskador. Man skall dock inte använda nikotin om man är gravid. Detta gäller all nikotin – både i snus och i mediciner. Kvinnor i Sverige har upptäckt att man kan använda snus och det stör inte vare sig självbilden eller möjligheten att leva ett normalt liv.

På vilket sätt kan dessa siffror och den låga andelen rökare påverka EU:s skattedirektiv som skall revideras nästa år?

Jag vet inte hur det påverkas. Jag har inte tittat på det specifikt – men det är klart att jag hoppas att EU skall förstå detta med skademinimering och att man ser att vissa former av nikotin är väsentligt mindre hälsofarliga än andra. Om EU-länderna skulle tillåta snus skulle det spara hundratusentals liv varje år.

Christopher Jarnvall

Bild: Snuskommissionen


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021