NB Nyhetsbyrån

”Optimismen om Sverige känns mycket avlägsen”

B98E5728-03DA-41BD-BD32-25E7CF0BBBBB

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-07-13

Realiteterna i Sverige tränger sig på. Under senare år har man som ”inbiten och en frenetiskt uthållig” svensk medborgare – sedan snart 70 år för övrigt (född 1953) – innerligt hoppats på att den moraliska nedbrytningen av det svenska samhället på något sätt skulle upphöra – eller åtminstone kraftigt bromsas upp…

Att de goda krafterna i Sverige successivt och till slut skulle vinna tillbaka terräng. Att den svenska maktapparaten skulle förmå sig att ta sitt förnuft till fånga och faktiskt inleda någon form av konstruktiv återställare.

Man har hoppats på rejäla krafttag för att dels finna och utvisa myriader av illegala invandrare boendes i landet. Dels skärpa lagstiftningen (inledningsvis via undantagslagar) så att icke-anpassningsbara migranter skulle kunna utvisas – vilket alldeles självklart inkluderar alla former av importerad brottslighet – från snatterier till mord på öppen gata. Vi svenskar vill inte ha några kriminella invandrare i Sverige över huvud taget(!).

För det tredje: Verkställande av ett tvärtstopp för alla former av invandring av personer som inte redan vid ankomsten har säkrat sin egen försörjning. För det fjärde: En tydlig deklaration att vi svenskar inte uppskattar islam och det mesta som den religionen representerar – och naturligtvis ett stopp för vidare moské-byggen.

Man (jag) har så innerligt hoppats på att den politiska maktapparaten i landet skulle klara av att hävda att det är vi svenskar boendes i Sverige som fullt ut bestämmer vad som är ett acceptabelt beteende och vad som inte är ett acceptabelt beteende. Svensk kultur och svenska traditioner är självklara hörnstenar i det ”svenska bygget”.

Personer som inte vill leva upp till detta och som väljer att inte vilja bli en del av Sverige – och därmed våra svenska värderingar och attityder – ja dessa personer ska inte bo i Sverige.

En synnerligen effektiv metod för att garantera just detta är givetvis att kräva av migranterna att här i Sverige ansvarar man alldeles själv för sin egen försörjning. Någon som helst tillgång till svensk välfärd (boende, vård, skola) är naturligtvis icke aktuellt om man inte arbetar och betalar skatt i landet. Punkt. End of discussion.

För egen del har jag under de senaste cirka tio åren tillbringat betydande tid utomlands – huvudsakligen i Sydostasien. Detta har lett fram till en relativt stor vänkrets i länder som Singapore, Japan, Thailand och i Vietnam. När vi träffas talar vi ofta och självklart om våra olika kulturer och olika levnadsvillkor. Sverige har ett väldigt positivt rykte i de flesta delar av världen. Vi svenskar representerar demokrati, ett öppet samhälle, jämlikhet och bra villkor på bl a arbetsmarknaden.

Emellertid: jag påminns ofta om att denna vänligt sinnade bild av Sverige är rejält förlegad och numera tillhör historien. För när jag berättar om hur snabbt och våldsamt det trygga svenska samhället har raserats och brutits ner väcker dessa mina berättelser största förvåning. Jag beskriver bl a den utbredda och allvarliga brottsligheten. Liksom mängden av outbildade människor som välkomnats till Sverige – en galen migration in i landet som skapat enorma spänningar överallt i det svenska samhället.

Mina asiatiska vänner blir alltid totalt förbluffade över mina beskrivningar av den svenska verkligheten. Framför allt begriper de inte hur makthavarna i Sverige har kunnat ställa till med detta elände för miljoner svenska medborgare. Och fortfarande kunnat ha kvar sina mandat i det svenska parlamentet(!). Förvåningen och obegripligheten är faktiskt total bland mina sydostasiatiska vänner.

Inlednignsvis nämnde jag i denna text de svenska realiteterna som tränger sig på. Denna oönskade svenska verklighet upplever jag nu som mer eller mindre förskräcklig. Och jag bara begriper inte hur nu en mera positiv utveckling i Sverige och för oss svenskar någonsin ska kunna bli möjlig. Tyvärr så dominerar en fundamental uppgivenhet inombords.

Framtidens dom borde bli hård, total och hänsynslös. Och domen ska – i huvudsak – givetvis riktas mot representanter för riksdagens partier med förtecknen S, V, MP, C och L. Samtliga dessa partier har visat upp en lika galen som ofattbar naivitet och dumhet kring allt som handlar om bedömningar av konsekvenserna för Sverige av denna pågående vansinniga invasion av invandrare.

M och KD har åtminstone börjat förstå ungefär vilka åtgärder som nu är akut nödvändiga. Och man måste samtidigt notera att Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som är fullständigt oskyldigt till den svenska samhällskollapsen.

Att dessa realiteter inte framgår i de återkommande opinionsmätningarna inför valet är för mig den totala obegripligheten. Optimismen om Sverige känns numera extremt avlägsen.

Gunnar Bergström


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021