NB Nyhetsbyrån

Postnord nära konkurs

56C8FDA7-5D10-430C-9056-36C7E3F9B2A5

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2020-01-18

Postnord med cirka 20.000 anställda riskerar konkurs om staten inte ingriper med subventioner. Det är slutsatsen i en hemlig rapport från konsultfirman McKinsey & Company. DN skriver.

Rapporten har gjorts på uppdrag av svenska och danska staten. Postnord beräknas gå med vinst i det fall staten kompenserar för alla olönsamma brevbärarlinjer som ligger i samhällsuppdraget. Postnord skulle i så fall få ett marknadsvärde på 35 miljarder kronor.

Om staten inte ingriper och servicen samtidigt skall upprätthållas på samma nivå som i dag, beräknas det svensk-danska postbolaget få ett ’negativt värde’, d v s tekniskt sett handlar det om konkurs.

Enligt tidigare uppgifter är det framför allt den danska delen av bolaget som dras med stora förluster.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021