NB Nyhetsbyrån

Rea på ’asylpaket’ till Sverige – 80.000 kronor ’all inclusive’

D647CAD8-572F-4B49-8FD5-DFEC7FA73E48

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2019-07-07

För 7.500 euro får man grundpaketet som ger asyl i Sverige. Det går även att köpa ’asylpaket’ till ett antal andra EU-länder samt till Kanada. Allt går att läsa på Instagramsidan aria.p2. Om man kan persiska.

NB Nyhetsbyrån talade med en källa, som har följt kommersen på sidan och berättar:

För någon månad sedan var priset för alla papper och intyg man behöver – även falska pass vid behov – för en framgångsrik asylansökan till Sverige 2.400 Euro. På det lades en kostnad för resan och förmedlingen på 7.500 euro. Totalt drygt 100.000 kronor alltså.

Idag har priset gått ned till 1.500 respektive 6.000 euro. Det är oklart varför man har givit denna rabatt, ’men kronans dåliga värde kanske spelar in’, skrattar vår källa.

Alla instruktioner finns på sidan, skrivna på persiska. Det innebär att sidan är tillgänglig – och riktar sig till – iranier och afghaner.

Först avkrävs man en handpenning. Sedan berättar texten att ’våra jurister’ i mottagarlandet står för alla dokument som behövs. Resan går först till Turkiet, varefter transfer sker med flyg till önskat land.

För pengarna man tvingas betala ordnar denna ’förmedling’ ett ’case’ till asylanten, för att göra det lättare att ta sig in i landet. I Turkiet får man sin ’reseledare’ och sedan ordnas en ’handledare’ i mottagarlandet.

Detta är en lönsam affärsverksamhet som pågår helt öppet. Vår källa menar, att kostnaden på numera cirka 80.000 kronor förmodligen bara är en initial avgift. Vartefter det uppstår problem, krävs asylanten på mer pengar.

NB Nyhetsbyrån har sökt komma i kontakt med dem som ligger bakom kontot, men det är angivet som privat.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021