NB Nyhetsbyrån

Rekorddyr diesel ger ännu fler dieselstölder

2E967358-55B3-43AB-BCB3-F529ABA74DC8

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-06-20

Det rekordhöga priset på diesel har medfört att diesel blir alltmer stöldbegärlig. Under de första fyra månaderna 2022 anmäldes 1.710 stölder, vilket är en ökning med 126 procent jämfört med samma period 2021. Detta enligt Brottsförebyggande rådet. Det skriver TT.

I mars skedde det högsta antalet anmälningar en enskild månad sedan 2016, då det nuvarande sättet att mäta infördes. Det är inte minst stora byggen längs med de stora Europavägarna som främst drabbas.

Företagen som är verksamma längs vägarna drabbas i första hand. De som jobbar längre ut i skogen har inte haft de stora problemen och är man väl synlig inne i en stadskärna har man inte heller de här bekymren.

Dieselpriset har sedan förra sommaren stigit med mer än tio kronor per liter.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021