NB Nyhetsbyrån

Risk för elbrist redan i sommar – myndighet försökte mörka läget

Strömavbrott

Denniz

- Publicerad 2020-06-17

Sverige står inför risker att drabbas av problem med elförsörjningen, enligt Aftonbladet.

I dokument där problemen noterats, har Svenska kraftnät raderat väsentlig information om det allvarliga läget. Trots det har tidningen lyckats ta del av originalhandlingar där det dokumenterats att det finns överhängande risk för nöddrift och andra allvarliga brister.

Uppgiftslämnare till tidningen ger vid handen att myndigheten, Svenska kraftnät, inte har vidtagit de åtgärder som myndigheten lovat, bland annat i en skrivelse till Energimarknadsinspektionen för drygt sex månader sedan.

En källa med insyn säger att, ”i skrivelsen till inspektionen står det att vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna”.


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021