Gå till innehåll

S: SD stoppar skattefinansierade jobb åt invandrare

Foto: Getty Images

Socialdemokraterna begär att riksdagen ska driva på för att regeringen ska få de så kallade etableringsjobben på plats. De misstänker att Sverigedemokraterna blockerar beslut i frågan.
– Alla partier, utom Sverigedemokraterna, har sagt att man vill se etableringsjobben. Vi ser det här som ett sätt att rädda reformen men också ge partierna en möjlighet att stå upp för den, säger Teresa Carvalho (S), arbetsmarknadspolitisk talesperson, på en presskonferens, rapporterar TT.

Etableringsjobben är en politisk fråga som diskuterats sedan migrantkrisen 2015, och handlar om att arbetsgivare ska erbjuda provjobb till personer som står långt från arbetsmarknaden, där lönen delvis betalas av staten. Efter provjobbsperioden ska personen erbjudas heltidsanställning utan statlig hjälp, är det tänkt.

Frågan har förhandlats fram mellan arbetsgivare, fack, och regeringen i flera år, och har även fått godkänt från EU, som tidigare blockerat åtgärden. I december meddelade arbetsgivarna och facken att förhandlingarna var slutliga, men något konkret förslag från regeringens sida har inte kommit på plats. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har tidigare sagt att etableringsjobben är viktiga för “integrationen”, men att det finns “juridiska frågor” kvar att utreda.

Sverigedemokraterna uppger att de fortsatt förhandlar med regeringen i frågan. Partiet anser å sin sida att etableringsjobben är oeffektiva, och inte leder till några långvarigt skapade jobbtillfällen.
“Som det ser ut idag med etableringsjobben vänder dom sig enbart till nyanlända samt personer som står långt från arbetsmarknaden, alltså till största del utrikes födda”, skriver Magnus Persson (SD), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, till Nyhetsbyrån. Han menar också att etableringsjobben har “undanträngningseffekter” på arbetsmarknaden som slår mot dem som inte behöver stödet.

Senaste från Nyhetsbyrån