NB Nyhetsbyrån

Så drabbas bönderna av höga el- och dieselpriser

3F955651-BB04-49F0-947B-AEC35E15E300

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-01-11

Peter Borring är lantbrukare i Östergötland. Hans verksamhet berörs hårt av de höga el- och dieselpriserna. Framför allt drabbar elpriserna de jordbrukare som har djurhållning. Borring förutspår att fler bönder kommer att slås ut. Köpkraft och konkurrenskraft försvagas för svenska lantbrukare.

Man ser att politikerna inte riktigt förstår vikten av att Sverige är självförsörjande på jordbruksprodukter. Det går inte ihop med uppmaningen att köpa svenska produkter, svensk mat. Ett fåtal medelklasskonsumenter är beredda att betala, men konsumenten i gemen vill köpa billigare mat. Länder som Danmark, Finland och Tyskland har även en större känsla för beredskapen. Här är Sverige ”fredsskadat”.

Dieselpriserna skiljer sig åt. Sverige är absolut dyrast. Sverige ligger dessutom högst i EU då det gäller den så kallade reduktionsplikten, där en allt större andel dyra biodrivmedel blandas i dieseln. Här har EU bromsat och tänkt på sina egna lantbrukare. Samtidigt ser vi en strukturrationalisering i Sverige, där allt färre producerar allt mer under högre press och det blir mindre svenskt i volymen.

Christopher Jarnvall

Lyssna på samtalet:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021