Gå till innehåll

SD: Dags att Regeringen skriver under Macolinkonventionen

Richard Jomshof och Angelika Bengtsson. Foto: Riksdagen/Getty Images

Svensk idrott är en viktig del av vårt samhälle och vår kultur. Idrotten bidrar till folkhälsa, gemenskap och glädje för miljontals människor. Idrotten bygger också på värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Dessa värderingar är hotade av ett växande problem som kallas matchfixning, skriver Angelika Bengtsson och Richard Jomshof, för Sverigedemokraterna.

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling. Detta i syfte att dra nytta av, eller att göra vinning för sig själv eller andra, och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar. Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten och vårt föreningsliv. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar och gör idrotten mindre intressant och trovärdig. Vem vill se en uppgjord match?

Matchfixning involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot de som är aktiva inom idrotten. Det handlar om gängkriminella som utnyttjar idrottare, ledare, domare och andra funktionärer för att tjäna pengar på olaglig vadhållning. Det handlar om ett angrepp på vår demokrati och rättsstat.

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan om att på allvar slå mot den organiserade kriminaliteten, något som framgår med tydlighet i Tidöavtalet. Där har vi fått igenom många av våra förslag som kommer göra skillnad för tryggheten i vårt samhälle. Vi får i sammanhanget dock inte glömma bort idrotten. Vi vill se ett starkt och tryggt samhälle där lag och ordning råder. Vi vill också se en svensk idrott som är fri från korruption och kriminalitet.

Om vi på allvar ska bekämpa matchfixning, krävs det ett bättre och tydligare helhetsgrepp i frågan. Det behövs hårdare lagstiftning, bättre samverkan mellan myndigheter, idrottsrörelsen och spelbranschen, samt ökad kunskap och medvetenhet hos alla som är involverade i idrotten – utövare som åskådare.

Ett steg i att bekämpa matchfixningen i Sverige är att regeringen skriver under den internationella konventionen mot matchfixning, även kallad Macolinkonventionen. I dagsläget står vi utanför detta internationella forum, där man gemensamt arbetar för att bekämpa brottslighet inom idrotten, vilket gör att vi har hamnat på efterkälken.

Vi uppmanar också alla som älskar svensk idrott att ta ställning mot matchfixning och gängkriminalitet. Vi måste skydda vår idrott från de krafter som vill förstöra den. Vi måste värna om våra värderingar och vår kultur. Vi måste värna de svenska värderingarna, även inom idrotten.

Angelika Bengtsson (SD),
idrottspolitisk talesperson
Richard Jomshof (SD),
ordförande Justitieutskottet

Senaste från Nyhetsbyrån