NB Nyhetsbyrån

Sexton månaders väntan på operation i Sundsvall

Sundsvalls_sjukhus

Fredrik Antonsson

- Publicerad 2018-04-23

Trots stark smärta och ständigt försämrad livskvalitet fick en man från Sundsvallstrakten vänta i sexton månader på en höftoperation. När mannen väl opererades upptäcktes att höftbenet hade gått i så kallad nekros. Under flera månader hade mannen och hans anhöriga försökt få vård för de tilltagande höftsmärtorna och hänvisats till olika sjukhus i olika landsting.

En man från ett samhälle i Sundsvall kommun bröt höften i ett falltrauma. Höftbenet opererades akut, och mannen skrevs ut. Efter några år drabbades mannen av så kallad spik/skruvlossning. De spikar som använts vid operationen togs bort. Efter ingreppet fick mannen kraftiga smärtor. Mannen behövde få en höftprotes.

Mannen sökte vård vid Sundsvalls sjukhus, men läkarbesök ställdes in och mannen fick veta att det var lång kö. Sjukvården rekommenderade mannen att försöka få vård vid annat sjukhus i annat landsting enligt vårdgarantin. Detta misslyckades, då de sjukhus som kontaktades hade egna köer att hantera.

Först efter sexton månader opererades mannen vid sjukhuset i Sollefteå. Detta efter lång tid med kraftig smärta och sjukskrivning. Vid operationen konstaterades att mannes höft hade gått i nekros, en förruttnelse av benet på grund av bristfällig blodtillförsel. Mannen fick en ny höftled men besväras fortfarande av kraftig smärtor.

Fredrik Antonsson


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021