Gå till innehåll

Snus kan förbjudas på skolor – Unga ska “skyddas”

Socialminister Jakob Forssmed (KD). Foto: Pelle Nilsson/Getty Images

Tobaks- och nikotinprodukter kan komma att förbjudas på skoltid, och nikotinhalten i snus kan komma att regleras ytterligare, meddelade regeringen på en presskonferens på måndagen. Avsikten är att skydda barn och unga från produkterna.
– Barn och unga är en särskilt skyddsvärd grupp i det folkhälsopolitiska arbetet, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Förslaget om förbud kommer från ett betänkande om hur man håller unga fria från ett liv av diverse beroendeframkallande produkter, där förutom snus även alkohol och lustgas ingår. Utöver regleringarna av snuset ska även försäljning av lustgas i berusningssyfte bli olagligt.

Det är inte klart vilken ställning regeringen kommer ta till förslagen i utredningen, som tillsattes av den förra regeringen sommaren 2022. Bland annat Sverigedemokraterna anser att den svenska tobakspolitiken borde bereda väg för nikotinberoende personer att avstå rökning, och istället snusa.

Detta var också något som gavs uttryck för i en fråga som näringslivsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) ställde till Jakob Forssmed tidigare i mars, som handlade om uppdateringen av Sverige tobakspolitiska mål.

“I dag säger målet att all tobakskonsumtion ska minska, vilket i praktiken innebär att vården inte får rekommendera rökare att övergå till exempelvis snusning, en produkt som är erkänt mindre skadlig”, skrev Andersson i sin fråga. Han menar att strävan mot en nollvision av tobaks- och nikotionkonsumtion är orealistisk.

I frågeställningen tar Andersson upp att den förra regeringens utredningsuppdrag, som nu alltså presenterats, innehöll formuleringar om att ett nytt tobakspolitiskt mål bör vara förenligt med våra åtaganden inom FN.

Se också: WHO tar strid mot snus på FN-hälsokonferens – “Ideologi istället för vetenskap”

I svaret som socialminister Jakob Forssmed gav på den formella frågan hänvisade han till den utredning som nu alltså presenterats, och som föreslår inskränkningar av snusning.

Senaste från Nyhetsbyrån