Gå till innehåll

Spådom: SD och S-samarbete om två mandatperioder

Magnus Persson (SD), arbetsmarknadsutskottets ordförande. Foto: Riks/Getty Images

SD kan komma att förhandla med S om åtminstone två mandatperioder, säger Magnus Persson (SD), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
– Kanske inte i alla frågor, men i många. S har blivit ett helt annat parti sedan man övergav MP. Till exempel i frågan om arbetskraftsinvandring, säger han till Svenska dagbladet. Han menar också att hans parti har mer gemensamt med S i frågor om arbetsmarknadspolitik, än vad det har med Tidöpartierna.

Persson (SD), som var fackombudsman för Byggnads fram tills att han uteslöts för att ha varit aktiv i SD, kallar sitt parti “garanten för att regeringen inte går för långt högerut”. Redan idag har S och SD majoritet i arbetsmarknadsutskottet där han styr, och han påpekar att det politikområdet inte ingår i Tidöavtalet.

Samtidigt skaver SD:s arbetsmarknadspolitik med socialdemokratin. Byggnadsordföranden Johan Lindholm (S), som sitter i S partistyrelse, fördömer SD:s politik att förstatliga A-kassan och frånta facken rätten att utse skyddsombud.

Men fackpampen är optimistisk i viss mån. Han tror till exempel att S och SD kan förenas i att införa så kallad arbetsmarknadsprövning, ett sätt att reglera arbetskraftsinvandringen genom att låta parterna på arbetsmarknaden bestämma vilka branscher som behöver förstärkning från utlandet. Den nuvarande modellen för arbetskraftsinvandring, som Tidöpartierna tagit fram, går istället ut på att höja lönegolvet för när man har rätt att invandra till Sverige som arbetskraft.

Trots den mycket hätska retoriken mellan partierna utåt, är tonen mellan S- och SD-företrädare god när de springer in i varandra i den gemensamma ledamotsbyggnaden, berättar Magnus Persson.
– När vi kom in i riksdagen ville varken moderater eller kristdemokrater ta i oss med tång. Det tog några mandatperioder att bygga upp någon form av förtroende och den resan kommer S också att göra, säger Persson till SvD.

Klimatfrågan svårast att samarbeta om
Även opinionsbildaren Alice Teodorescu Måwe tror att relationerna mellan partierna kommer att tina med tiden. Hon pekar på alla tillfällen som S svikit sina tidigare hårda ställningstaganden, och menar att de kommer göra det även när det gäller relationen till SD.

Hon nämner klimatfrågan som det område där SD och S skulle ha svårast att samarbeta. Men samtidigt noterar hon att S retorik kan svänga snabbt.

– Det finns alltid sätt att slingra sig ur sådana saker. Hultqvist stod ju och sa att han och S aldrig skulle bidra till att Sverige går in i Nato. Det var ett halvår innan man svängde, säger hon till SvD.
– Man intar positioner med moraliska argument och sen överger man dem plötsligt utan att varken be om ursäkt eller förklara hur man kunde missbedöma situationen, fortsätter hon.

Även att Moderaterna öppnade upp för SD efter Fredrik Reinfeldts vägran att ha med partiet att göra utgör ett exempel på hur politiken egentligen fungerar i Sverige, menar hon.
– Jag skulle bli mycket, mycket, mycket förvånad om S skulle välja ett läge där de aldrig kan få tillbaka makten bara för att slippa att ha med SD att göra, säger Teodorescu Måwe.

Senaste från Nyhetsbyrån