NB Nyhetsbyrån

Testade brandflyg – men det ansågs för dyrt

AC5157B4-3370-4FE4-942F-332E654EB604

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2018-07-20

I mitten av 1990-talet hade Sverige ett vattenbombande flygplan, av samma typ som de plan Italien och Frankrike nu ställer till förfogande under de pågående skogsbränderna. Det skriver DN. Men planet blev inte kvar mer än en provperiod, dock en lyckad sådan. Kostnaden fick den dåvarande s-regeringen att säga nej. 

’Det uppfattades så, att kostnaden var för hög. Politikerna ville inte ha planet. Jag menar dock att det var vaga kostnadsskäl som satte stopp för en fortsättning’, säger Leif H Sjöström, som då var generaldirektör för Kustbevakningen.

Ett inhyrt plan från kanadensiska tillverkaren Bombardier provades sommaren 1995 av myndigheten i samarbete med dåvarande Räddningsverket. Det vattenbombande planet, en Bombardier CL 415, imponerade med sin förmåga att släcka skogsbränder, när det släppte 6.000 liter vatten som hämtats upp från närliggande sjöar.

Av Räddningsverkets provrapport från 1997 framgår, att elva skogsbränder framgångsrikt bekämpades, varav en i Finland.

’Med Kustbevakningen som ena parten och Räddningsverket som den andra, den styrande myndigheten vad gäller brandbekämpning, så skulle det bli en verksamhet i statlig regi. När planet inte användes mot bränder kunde det tjänstgöra i den ordinarie patrulleringen. Och med ett tänkt samarbete med Finland och de baltiska länderna så kunde kostnaderna ytterligare spridas’, säger Sjöström.

Vid mitten av 1990-talet var inköpspriset cirka 35 miljoner kronor. Det kan sättas i relation till de värden i drabbade skogar som snabbt har gått upp i rök. Hittills i år handlar det om skog för runt 600 miljoner kronor enligt Skogsstyrelsen. Därutöver har vi det elände som drabbar många människor under lång tid i ett krisläge.

Om ett svenskt vattenbombande plan hade funnits tillgängligt när det – som nu har skett – började brinna i torra skogsmarker i Härjedalen och Hälsingland, kunde det inom någon timme från första varslet ha lyft från en tänkt bas på Skavsta flygplats i Nyköping. Det säger den tidigare generaldirektören.

Planets kapacitet antas motsvara runt tio helikoptrar. Dessutom till en betydligt lägre kostnad och lägre krav vad det gäller besättningar.

Räddningstjänsterna vittnade 2014 i samband med den stora skogsbranden i Västmanland om att det var först med insatserna då av italienska och franska vattenbombare som man fick stopp på branden. När historien denna sommar nu upprepas, är hårt pressade brandbekämpare på nytt varse att det är de vattenbombande planen som avgör.

Statsminister Stefan Löfven (s) sade, att Sverige kan komma att behöva egna vattenbombande flygplan. Men han vill diskutera det med övriga EU.  Det sade han till TT.

Samma dag ställde sig justitieminister Morgan Johansson (S) tveksam till en flygplanssatsning.

’Det har utretts flera gånger och varje gång har man kommit fram till att det är en resurs som skulle användas väldigt sällan, kanske vart fjärde år. När vi är igenom det här får vi göra en ordentlig utredning av vad vi hade kunnat göra annorlunda’, tycker Johansson.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021