NB Nyhetsbyrån

Utländska finansiärer av moské oroar

73B341FC-CDBC-429E-96D4-733532DF6504

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2022-05-06

Moskébygget i Karlstad har dragit ut på tiden. Moskén är tänkt att ligga intill Ruds gamla kyrkogård, den största i Värmland. Svenska kyrkan har redan sagt OK sedan länge. Det har också Karlstads kommun. NB Nyhetsbyrån har tidigare skrivit om detta. SD:s krav på folkomröstning röstades ned av alla övriga.

Ursprungligen satte sig Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna emot bygget. M och KD ville se bostäder på marken. SD ville låta Karlstads invånare avgöra om man skulle ha en moské över huvud taget.

Miljöpartiet har – förstås – drivit på i frågan och fått stöd av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Det är Islamiska kulturcentret som vill bygga ett stort muslimskt center i Karlstad, ett center som även omfattar utbildning och forskning kring islam. En insamling var tänkt att ge runt 20 miljoner kronor. Moskén och centret skall bli nästan 1.200 kvadratmeter i två plan och en 22 meter hög minaret byggs intill.

Sunnimuslimer och deras strängare variant – salafisterna – ligger bakom bygget. Men de har sagt att även shiamuslimer – som annars är religiösa ärkefiender – kommer att få plats i moskén.

Kulturföreningen har tidigare kritiserats för sina kontroversiella islamistiska predikanter. Shiamuslimer har – trots löften – uttryckt oro för att de inte kommer att släppas in i moskén. Ytterligare andra – faktiskt även muslimer – har oroat sig för att moskéfrågan kommer att fördjupa motsättningarna i samhället.

Det har varit ett politiskt bråk kring frågan om bygget i gott och väl fem år. Det är inte bara SD-anhängare som framhärdar i att säga nej. Även från andra partier har negativa röster hörts. Men där har man varit rädd för att pekas ut som SD-anhängare och valt att ligga lågt.

Frågan är kontroversiell. Det planerade moskébygget har överklagats flera gånger och man har periodvis även använt sig av bristande parkeringsmöjligheter i området för att försöka förhindra att bygget kan starta. Men där har Centerpartiet också ryckt in för att hjälpa till att lösa frågan till moskéanhängarnas fördel.

Det är alltså framför allt den kontroversiella kulturföreningen bakom bygget som är problemet, då den styrs av salafister. Det handlar alltså om folk som bjuder in hatpredikanter och uppmanar muslimer att inte inordna sig i det svenska samhället.

Finansieringen har länge varit en olöst fråga och initiativtagarna i Karlstad har svävat på målet då det gäller vilka som skall ligga bakom. Tidigare har initiativtagarna till moskén sagt att man ville sälja andelar i bygget: 15.000 andelar à 1.350, vilket skulle dra in de nödvändiga pengarna. Man har däremot försökt slingra sig undan frågan om utländsk finansiering.

Men nu visar en rapport från Försvarshögskolan att en av finansiärerna bakom bygget – Qatar Charity – är en sådan utländsk aktör av det slag, som flera har varnat för. Därför vill SD i Karlstad ompröva beslutet igen. Robin Lennartsson, ordförande för SD i Karlstad, säger att partiet har velat ha en folkomröstning.

Men trots att det alltså har framkommit nya oroande uppgifter kring finansiärerna, valde både Moderaterna och Kristdemokraterna att lägga sig och inte gå vidare och försöka stoppa bygget, något de helst undviker att kommentera. Frågor i ämnet till Moderaterna har bemötts med undvikande tystnad.

Christopher Jarnvall

Lyssna på inslaget:


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021