Utrikes

Hem Utrikes
Sverige har mycket att lära av Danmark!

Sverige har mycket att lära av Danmark!

I torsdags röstade danska Folketinget igenom ett förslag som säger att alla asylanter skall söka asyl utomlands. Man vill inte ha dem till Danmark och förhandlar just nu med länder i Afrika för att dessa skall inrätta asylcentra som Danmark står för. Danmark har knäckt koden. Vi får anta att flera länder kommer att följa efter danskarnas exempel, eftersom asylanter...