Utrikes

Hem Utrikes
Livsmedelskaos i Venezuela

Livsmedelskaos i Venezuela

President Maduros regering beordrade över 200 livsmedelsbutiker i Venezuela att sänka priserna till föregående veckas nivå. Nyheten om prissänkningen skapade...