Utrikes

Hem Utrikes
NATO-kontrollerade motståndsrörelsen Stay-behind styrde svenska armén

NATO-kontrollerade motståndsrörelsen Stay-behind styrde svenska armén

Stay-behind är vad man kallar det av Nato kontrollerande nätverk av paramilitära grupper som skapades i Västeuropa under det kalla kriget för att underlätta gerillakrigföring och motstånd efter en eventuell sovjetisk invasion. Dessa paramilitära grupper mottog stöd från säkerhetstjänsten i respektive land och medlemmarna i grupperna rekryterades till största delen från den civila befolkningen. Efter 1990 har regeringarna i Belgien, Frankrike, Grekland, Nederländerna,...