NB Nyhetsbyrån

Utvisningsdömda brottslingar släpps fria

VW_Passat_Swedish_Police_Car_001

Fredrik Antonsson

- Publicerad 2019-10-24

Varje år döms cirka 600 utländska medborgare till utvisning för olika brott de har begått i Sverige. Flera av dessa släpps dock fria efter avtjänat fängelsestraff då utvisningarna inte går att genomföra. Polisen ser detta som ett stort problem då de frisläppta inte sällan återgår till grov brottslighet.

Utvisningar av dömda utländska medborgare stöter ofta på problem med verkställandet. I många fall handlar det om att Sverige inte utvisar personer till krigsdrabbade länder. Andra länder vägrar att ta emot sina egna medborgare om de inte återvänder frivilligt, vilket är extremt sällsynt i gruppen dömda brottslingar.

Varje år döms cirka 600 personer till utvisning i svenska domstolar kopplat till brott begångna av utländska medborgare. Ofta handlar det om grovt kriminella personer och grova brott. Av dessa så kan inte 30 dömda brottslingar med utländska medborgarskap utvisas på grund av svenska regler och även ovilja hos hemlandet att ta emot den dömda.

Många av dessa dömda brottslingar släpps fria i väntan på att utvisningen ska kunna verkställas. Återfallsrisken in i grov brottslighet anses av polisen som stor. Polisen ser ett stort problem med tilltron till rättsväsendet i dessa fall. Ofta går de frisläppta brottslingarna under jorden för att kunna undvika en fastställd dom om utvisning, vilket skapar merarbete för polisen den dag utvisningen kan verkställas.

Fredrik Antonsson


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: christopher@jarnvall.se
Curiositas AB © 2021