NB Nyhetsbyrån

”Varför skall politiker sätta upp hinder för mindre skadliga produkter?”

9A41075D-96CB-4BC6-A161-0B2A59ACE9D7

Christopher Jarnvall

- Publicerad 2021-12-01

För någon vecka sedan bjöd Philip Morris i Sverige in till ett lunchsamtal om den svenska tobakspolitiken. Medverkade gjorde bland annat företrädare från riksdagen och de politiska ungdomsförbunden. Seminariet väckte en del uppseende och antitobakslobbyn försökte få de inbjudna politikerna att inte gå dit.

Det fanns under seminariet en bred samsyn om vikten av skademinimering vilket är en metod som tillämpas i bland annat Storbritannien med stor framgång. Där rekommenderar hälsomyndigheter bland annat e-cigaretter till de vuxna rökare som annars skulle fortsätta röka.

Claude Guiron, nordisk vetenskapsdirektör på Philip Morris AB, inledde seminariet med att slå fast att Philip Morris har tekniken för att skapa ett rökfritt Sverige men att det krävs att industrin, politiken, myndigheter och samhället arbetar åt samma håll.

Den moderata riksdagsledamoten Ulrika Karlsson, som också är rådgivare i hälsofrågor inom FN, menade att politikerna bör fokusera på att begränsa de produkter som är kända för att vara skadliga och mer tillåtande mot de mindre skadliga alternativen.

Även Tobias Andersson som är Ungsvenskarnas talesperson och riksdagsledamot (SD) lyfte fram att det idag genomförs generella skattehöjningar för alla tobaksprodukter istället för att styra med olika skattenivåer där de produkter som gör minst skada beskattas minst.

Réka Tolnai som är ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund menade, att den generellt negativa inställningen till tobak är kontraproduktiv och inte främjar utvecklingen. Varför ska politiken sätta upp hinder om vi märker att konsumenterna föredrar en mindre skadlig produkt såsom snus, nikotinpåsar eller e-cigaretter?

Erik Engstrand är förste vice förbundsordförande i Moderata ungdomsförbundet. Han betonade också vikten av olika skattenivåer baserade på skaderisk, då det gäller nikotinprodukter.

Seminariet berörde även regeringens förslag om smakförbud för e-cigaretter. Där var deltagarna tydliga med att det är viktigt att de här nya produkterna får lov att vara attraktiva, för då är det lättare för rökare att byta. Istället för att tala om förbud bör vi satsa på utbildning och information.

Christopher Jarnvall


Nyhetsbyrån – Nota Bene behövs i ett mediebrus och nyhetsflöde som alltmer kommit att präglas av värderingar och känslor. Vi har skapat NB för att göra urvalet av nyheter på sådana områden som är viktiga för samhällets uppbyggnad och fortlevnad.

Chefredaktör: Christopher Jarnvall
Ansvarig utgivare: Christopher Jarnvall
Kontakt: [email protected]
Curiositas AB © 2021